Động lực để Đô Lương trở thành thị xã trước năm 2030

Theo Hoàng Vĩnh - (Thực hiện)

(Baonghean.vn) - Đồng chí Phùng Thành Vinh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đô Lương trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.


P.V: Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương ban hành cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030. Vậy đồng chí cho biết những vấn đề trọng tâm cơ chế chính sách hỗ trợ đó?

Đồng chí Phùng Thành Vinh: Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tỉnh đã xác định nhiệm vụ xây dựng và triển khai đề án phát triển huyện Đô Lương trở thành thị xã theo hướng thương mại, dịch vụ vùng Tây Nam Nghệ An là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Phố mới ở Đô Lương (Ảnh: H.V)
Phố mới ở Đô Lương. Ảnh: H.V

Thực hiện mục tiêu đó, thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã xem xét, thông qua nhiều quyết định quan trọng, đó là: Thông qua chủ trương, ban hành về dự thảo và có thông báo về chủ trương ban hành cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ huyện Đô Lương thực hiện Đề án “Xây dựng và phát triển đô thị Đô Lương đạt đô thị loại IV, trở thành thị xã theo hướng thương mại, dịch vụ”, trong đó giao “Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù để huyện Đô Lương triển khai thực hiện Đề án theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình đã xác định, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định".

Do nguồn kinh phí phục vụ đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Đô Lương từ ngân sách địa phương của UBND tỉnh giao hàng năm và nguồn thu sử dụng đất phân cấp cho cấp huyện được phân cấp theo Nghị quyết của HĐND tỉnh là khoảng 70 tỷ đồng/năm. Như vậy, từ nguồn này chưa đảm bảo nguồn lực để thực hiện Đề án “Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030” theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình.

Lãnh đạo huyện Đô Lương kiểm tra thực hiện quy hoạch trên địa bàn. Ảnh: H.V
Lãnh đạo huyện Đô Lương kiểm tra thực hiện quy hoạch trên địa bàn. Ảnh: H.V

Từ thực tiễn đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ Đề án “Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030”.Lo  Ngày 18/3/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh sau khi xem xét, thảo luận đã thống nhất nội dung trình của UBND tỉnh về việc thực hiện đề án. Theo đó, huyện Đô Lương được hưởng 100% tiền sử dụng đất thu được từ các khu đất quy hoạch với diện tích đất ở khoảng 25,43ha tại thị trấn Đô Lương và các xã Yên Sơn, Văn Sơn, Lạc Sơn để đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm, thiết yếu nhằm xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030.


Sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thực hiện Đề án “Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030” sẽ trình HĐND tỉnh vào chương trình kỳ họp thứ 5, dự kiến tổ chức vào ngày 25/3/2022. 

Động lực để Đô Lương trở thành thị xã trước năm 2030 ảnh 3
Ban đồ ranh giới nghiên cứu và khu vực nội thị dự kiến của đô thị Đô Lương. Ảnh: TL Thành Duy

P.V: Để huyện Đô Lương thực hiện Đề án theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình đã xác định, thời gian tới Đô Lương sẽ tập trung thực hiện như thế nào?

Đồng chí  Phùng Thành Vinh: Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình đã xác định trong Đề án “Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030”, cấp ủy huyện đã chỉ đạo các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, MTTQ - các đoàn thể xây dựng kế hoạch chương trình thực hiện cụ thể, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:


Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng đô thị trung tâm của huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương trở thành thị xã trước năm 2030. Xác định rõ tư tưởng và trách nhiệm của nhân dân trong việc đồng thuận, ủng hộ cấp ủy, chính quyền trong việc giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực thực hiện các mục tiêu của Đề án, phát huy ý chí tự lực tự cường, khơi dậy khát vọng của nhân dân Đô Lương trong việc xây dựng quê hương giàu đẹp.


Động lực để Đô Lương trở thành thị xã trước năm 2030 ảnh 4
Phát triển hạ tầng ở vùng nông thôn Đô Lương. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tập trung xây dựng và hoàn thiện quy hoạch chung và các quy hoạch cụ thể theo vùng, theo ngành và lĩnh vực; chú trọng tính khoa học, tính ổn định, bền vững và tính khả thi của các quy hoạch. 


Nỗ lực đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội bảo đảm quy hoạch và lộ trình; xác định rõ các công trình trọng điểm, thiết yếu, tạo động lực phát triển. Trước mắt, tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình giao thông, các công trình ở khi trung tâm hành chính, các công trình hạ tầng về điện, viễn thông và tập trung xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư.


Huyện Đô Lương tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số… nhằm quản lý, vận hành hiệu quả hơn, đáp ứng kịp thời yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư... 


Nhà máy nước Hòa Sơn được đầu tư công nghệ hiện đại đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Nhà máy nước Hòa Sơn được đầu tư công nghệ hiện đại đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Thời gian tới, song song với việc xây dựng khu trung tâm, huyện tập trung xây dựng huyện nông thôn mới và các xã nông thôn mới nâng cao theo định hướng các tiêu chí toàn huyện trở thành thị xã (hiện nay huyện Đô Lương có 32 xã và 1 thị trấn, khi trở thành thị xã thì chỉ còn 24 đơn vị hành chính là 12 phường, 12 xã, giảm 9 đơn vị hành chính cấp xã).
Tập trung cao trong việc huy động nguồn lực cho việc thực hiện Đề án. Khai thác tiềm năng, thế mạnh của con người và điều kiện tự nhiên của Đô Lương là chính; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành cấp tỉnh, sự ủng hộ, phối hợp của các đơn vị bạn theo phương châm “khơi trong, hút ngoài” nhằm thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Tin mới

Thông tin nổi bật ngày 27/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/6

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7; Nông dân Nghệ An vất vả chống hạn cho chè; Mở rộng cảng cá Lạch Quèn; Cháy nhà, 1 người tử vong… là những thông tin nổi bật ngày 27/6.
Trường tiên tiến

Nghệ An: Mô hình trường tiên tiến tạo cơ hội cho học sinh được phát triển toàn diện

(Baonghean.vn) - Từ năm học 2022 – 2023, Nghệ An sẽ triển khai thí điểm mô hình trường tiên tiến tại 4 bậc học từ mầm non đến THCS. Việc triển khai mô hình nhằm thực hiện Quyết định 147/QĐ – UBND phê duyệt Đề án Thí điểm xây dựng trường mầm non, phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2030 và nhằm tạo bước đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.
Đến năm 2025, Nghệ An phải giảm 5.587 người làm việc trong các cơ quan Nhà nước

Đến năm 2025, Nghệ An phải giảm 5.587 người làm việc trong các cơ quan Nhà nước

(Baonghean.vn) -  Thẩm tra về dự thảo nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp và tổ chức hội năm 2023, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nội vụ làm rõ phương án để giảm 5.587 biên chế đến năm 2025 do Bộ Nội vụ yêu cầu. 
Ứng dụng chuyển đổi số và theo dõi giám sát giao thông từ Trung tâm điều hành đô thị thông minh IOC thành phố Vinh. Ảnh: Nguyễn Hải

Chuyển đổi số là gì?

(Baonghean.vn) -  Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
Những mảnh đời khổ cực cần được giúp đỡ

Những mảnh đời khổ cực cần được giúp đỡ

(Baonghean.vn) - Đây là những hoàn cảnh khó khăn mà Hội LHPN thị xã Cửa Lò, các đoàn thể đang tổ chức kêu gọi giúp đỡ. Họ là những người dân sống bằng nghề buôn thúng bán mẹt, dù rất nỗ lực nhưng cuộc sống vẫn cơ cực, lại gặp tai hoạ bất ngờ, rất cần sự trợ giúp của cộng đồng.
Ngày trở lại đầy xúc cảm của trọng tài trẻ quốc gia

Ngày trở lại đầy xúc cảm của trọng tài trẻ quốc gia

(Baonghean.vn) -“Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An là giải đấu đặc biệt và đầy xúc cảm đối với tôi. Tôi đã từng là cầu thủ và bây giờ là trọng tài của giải đấu này” - Dương Duy Dũng nói trong ngày trở lại giải đấu trên vai trò của "người cầm cân nảy mực".
Hiện trường

Chủ quán bar bị bắt vì ma túy

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tạm giữ hình sự 02 đối tượng Cao Đăng Hồng và Vương Nhật Minh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đặc biệt, Hồng luôn trang bị vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng chức năng trong trường hợp bị vây bắt.
Tắm đập Hồ Thành. Ảnh: Huy Thư

Hồ Thành - 'Cửa Lò của vùng 5 Nam'

(Baonghean.vn) - Với địa hình đẹp, thoáng đãng, nguồn nước trong, sạch, những ngày qua, đập thủy lợi Hồ Thành xã Nam Kim (Nam Đàn) đã thu hút khá đông người dân trong và ngoài huyện về đây tắm mát, giải nhiệt. 
SLNA 'lao đao' vì ngoại binh

SLNA 'lao đao' vì ngoại binh

(Baonghean.vn) - Một thông tin không vui đối với người hâm mộ bóng đá Nghệ An là chấn thương nặng của Jong Mark khi vòng đấu thứ 5 V.League 2022 đã cận kề.

Chấn chỉnh đạo đức công vụ, cải thiện môi trường đầu tư - Bài 1

Chấn chỉnh đạo đức công vụ, cải thiện môi trường đầu tư - Bài 1: Thay đổi tác phong lề lối làm việc

(Baonghean.vn) - Trước đây, để giải quyết các thủ tục hành chính, doanh nghiệp phải đi đến nhiều sở, ban, ngành liên quan, rất phiền toái, tốn thời gian. Nay, chỉ cần đến Trung tâm hành chính công của tỉnh, hoàn tất một thủ tục giao dịch và hẹn ngày nhận kết quả, không có hiện tượng nhũng nhiễu, câu giờ như trước…
Khánh thành nhà mái ấm tình thương cho hộ đặc biệt khó khăn ở Kỳ Sơn

Khánh thành nhà mái ấm tình thương cho hộ đặc biệt khó khăn ở Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Nhóm thiện nguyện ở TP Vinh vừa phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Hội Doanh nghiệp nữ huyện Kỳ Sơn và chính quyền địa phương tổ chức khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng công trình nhà mái ấm tình thương cho gia đình anh Moong Văn Ca, là hộ nghèo đặc biệt khó khăn tại xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn. 
Điều cha mẹ có còn chúng ta lại không

Điều cha mẹ có còn chúng ta lại không

(Baonghean.vn) -  Thế hệ ông bà, cha mẹ chúng ta, họ có xung khắc không? Có chứ. Họ có khả năng sống độc lập không? Có chứ. Họ có tự tin không? Có chứ. Nhưng cái mà họ có, còn chúng ta rất khó, đó là "một điều nhịn chín điều lành".