Giống ngô lai đơn NK 4300 cho thu nhập cao

(Baonghean) Đã là v th 5, ging ngô lai đơn NK 4300 được bà con nông dân khi Cn Vang phường Quang Phong, Th xã Thái Hòa đưa vào trng trên bãi đất Tà Dn. Vi năng sut bình quân đạt t 55 đến 56 t/ha, hin nay ging ngô này đang là la chn s mt trong cơ cu cây trng ca nhiu h gia đình.


Không ch là cánh đồng cho thu nhp cao vi các loi cây trng như: Dưa hu, đậu, lc... hin nay 34 ha din tích bãi Tà Dn đã được ph kín bi ging ngô lai đơn NK4300. Đây là ging ngô do Trm Bo v thc vt Th xã Thái Hòa nhp t Công ty Syngenta - Thy S. Nhiu nông dân khng định, ging ngô NK 4300 d chăm sóc, mang li thu nhp cao, ít sâu bnh mà li rt hp vi đất ca địa phương.


Theo tính toán, 1 ha din tích trng ngô lai đơn NK4300 s cho thu nhp gn 60 t ngô, vi giá hin hành là 7.000 đồng/ 1 kg thì 34ha ngô ti cánh đồng Tà Dn s đạt mc thu nhp khong 1,5 t đồng. Đặc bit, so vi các loi ngô khác thì ging ngô này có thi gian sinh trưởng ngn t 90 đến 100 ngày.

Do vy, bà con s kp đưa vào gieo trng thêm mt v cây trng ngn ngày khác để tăng thêm thu nhp. K sư Vũ Văn Thin - Cán b công ty Syngenta cho biết: ging ngô lai đơn NK4300 phù hp vi đất đai và khí hu trong sn xut v thu đông ca địa phương, t l ny mm cao, sinh trưởng mnh, chu hn tt, kh năng chng chu vi sâu bnh cao, thi gian sinh trưởng ngn nên rt phù hp để trng ti địa phương mình. Chúng tôi khuyến khích bà con vì ging ngô này có năng sut cao.


Thu Trang