Hơn 1.000 đoàn viên TX Thái Hòa ra quân làm vệ sinh môi trường

(Baonghean.vn) - Ngày 16/12/, Thị đoàn Thái Hòa huy động đoàn viên thanh niên các xã, phường, trường học trên địa bàn thị xã đồng loạt ra quân làm vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị. 

Đoàn thanh niên phường Quang Tiến thu dọn rác tại khu vực Sân vận động Thị xã

Hơn 1.000 đoàn viên đã tổ chức phát dọn hành lang đường giao thông, tháo dỡ, biển quảng cáo, thu gom, tập kết rác thải tại các đường nội thị và hệ thống đường giao thông nông thôn. 

Đây là hoạt động của tuổi trẻ Thị xã hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới và xây dựng đô thị văn minh; hướng tới chào mừng ngày công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Thị xã Thái Hòa là đơn vị hành chính cấp huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2015.

Cao Sơn