Hưng Nguyên thông qua đề án sáp nhập 10 xã

(Baonghean.vn) - Theo đó xã Hưng Long sẽ sáp nhập với Hưng Xá thành xã Long Xá; Hưng Xuân sáp nhập với Hưng Lam thành xã Xuân Lam; Hưng Phú sáp nhập với Hưng Khánh thành xã Hưng Thành; xã Hưng Nhân sáp nhập với Hưng Châu thành xã Châu Nhân; xã Hưng Tiến sáp nhập với Hưng Thắng thành xã Hưng Nghĩa.
Chiều 30/8, HĐND huyện Hưng Nguyên khóa 19 tổ chức kỳ họp thứ 9 thông qua đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Hưng Nguyên có 23 xã thị trấn, trong đó 7 xã chưa đạt 50% cả 2 tiêu chí về dân số và diện tích gồm xã: Hưng Thắng, Hưng Tiến, Hung Xá, Hưng Nhân, Hưng Phú, Hưng Khánh và Hưng Lam. Thực hiện chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, huyện Hưng Nguyên xây dựng phương án sáp nhập đưa thêm 3 xã liền kề gồm: Hưng Long, Hưng Xuân, Hưng Châu vào diện sáp nhập, đưa tổng số xã phải sáp nhập lên 10 xã để tăng các tiêu chí theo quy định.

Một góc xã Hưng Long hiện nay.

Theo đó xã Hưng Long sẽ sáp nhập với Hưng Xá thành xã Long Xá; Hưng Xuân sáp nhập với Hưng Lam thành xã Xuân Lam; Hưng Phú sáp nhập với Hưng Khánh thành xã Hưng Thành; xã Hưng Nhân sáp nhập với Hưng Châu thành xã Châu Nhân; xã Hưng Tiến sáp nhập với Hưng Thắng thành xã Hưng Nghĩa. Sau khi sáp nhập huyện Hưng Nguyên còn 18 xã, thị trấn.