Huyện Nam Đàn được sử dụng 100% tiền đấu giá đất

(Baonghean.vn) - Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, huyện Nam Đàn hưởng 100% tiền sử dụng đất, trong đó xã hưởng 40% phần trăm, huyện 60%... Từ đầu năm đến nay, các xã ở Nam Đàn đã đấu được 241 lô đất với số tiền hơn 75 tỷ đồng.
Ông Trần Đình Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thuế Nam Đàn cho biết, qua tổng hợp nhiều xã thu được số tiền lớn từ đấu giá đất như: Nam Xuân 9,2 tỷ đồng, Nam Lộc 6,5 tỷ đồng, Kim Liên 3,1 tỷ đồng, Nam Nghĩa 6,6 tỷ đồng, Nam Thái 5,2 tỷ đồng, Khánh Sơn 7,2 tỷ đồng...
Với cơ chế cho các xã của Nam Đàn được hưởng 100% tiền đấu giá đất nên công tác phối hợp giữa huyện và xã để quy hoạch các khu đấu giá thực hiện tốt.
Thị trấn Nam Đàn. Ảnh: Trân Châu
Nam Đàn cũng chuẩn bị đấu giá đất ở xã Nam Anh 34 lô, Nam Giang 57 lô và một số khu hoạch khác. Giá đất sau đấu giá tăng lên so với giá khởi điểm khoảng 10%. 
 Dự tính từ nay đến cuối năm, các xã ở huyện Nam Đàn sẽ thu thêm được khoảng 30 tỷ đồng nữa từ đấu giá đất. Với kết quả đạt được, Nam Đàn hiện đã hoàn thành kế hoạch tiền sử dụng đất năm 2018.