Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Ngày 4/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh Nghệ An kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại thị xã Thái Hòa.

Trong năm 2015, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ngành của Thị xã Thái Hòa đã quan tâm, tuyên truyền việc thực hiện quy chế dân chủ tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc thực hiện quy chế dân chủ theo Pháp lệnh số 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định 71 của Chính phủ được địa phương, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thực hiện tốt. 

Đoàn kiểm tra thực hiện QCDC tại Công ty TNHH thủy lợi Phủ Quỳ và ghi nhận những kết quả cao mà doanh nghiệp này đạt được trong thời gian qua.
 
Tính công khai, dân chủ ngày càng được thể hiện rõ, huy động được sự đóng góp tích cực của nhân dân vào sự phát triển địa phương. Ban thường vụ Thị ủy Thái Hòa thành lập 11 tổ công tác chỉ đạo cơ sở để chỉ đạo mọi lĩnh vực tại các địa phương. 
 
Ngoài ra, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở từng bước được các doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã triển khai thực hiện.
 
Thời gian tới, Thị xã Thái Hòa xây dựng quy chế hoạt động và có kế hoạch kiểm tra thường xuyên việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở các xã, phường; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác chỉ đạo để phát huy sức mạnh toàn dân gắn liền với nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nâng cao vai trò giám sát cộng đồng. 
 
 
Qua kiểm tra, Thị xã Thái Hòa được đánh giá là địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thực hiện Quy chế dân chủ  cơ sở.
Cao Sơn
(Đài TT-TH Thái Hòa)