#lâm trường

6 kết quả

Tháo gỡ khó khăn cho các nông, lâm trường

Tháo gỡ khó khăn cho các nông, lâm trường

(Baonghean.vn) - Theo phương án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 321/TTg- ĐMDN ngày 26/2/2016, Nghệ An có 11 đơn vị nông, lâm nghiệp được sắp xếp, chuyển đổi hình thức hoạt động.