Nghệ An có thêm 2 tập thể được phong tặng danh hiệu ‘Anh hùng LLVT nhân dân’

(Baonghean.vn) - 2 tập thể được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” đợt này là: Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu; Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn.

Ngày 1/9/2020, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1521/QĐ-CN về việc phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”.

Theo quyết định này có 15 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, vì "đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”.

Trong danh sách này, Nghệ An có 2 tập thể được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, đó là: Nhân dân và lực lượng vũ trang xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu; Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn.