Nghệ An: Rà soát sai sót thông tin cho 60.778 người tham gia bảo hiểm y tế

(Baonghean.vn)- Cử tri Thành phố Vinh phản ánh do một số thông tin trên chứng minh thư nhân dân không trùng khớp với thẻ BHYT, nên một số trường hợp khi đi khám, chữa bệnh không được hưởng BHYT. Đề nghị BHXH, ngành Y tế có hướng dẫn cụ thể và tạo điều kiện sửa lại thông tin sai sót để đảm bảo quyền lợi của người dân.

Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau:

BHXH tỉnh Nghệ An đã thực hiện cấp thẻ BHYT cho người tham gia theo đúng quy định của Luật BHYT và các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn của BHXH Việt Nam về thực hiện Luật BHYT; thông tin ghi trên thẻ BHYT được căn cứ trên cơ sở hồ sơ của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý hoặc cá nhân người tham gia BHYT cung cấp.

Tuy nhiên, do hồ sơ của cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý người tham gia BHYT cung cấp không đầy đủ thông tin, hoặc các thông tin không trùng khớp với giấy tờ tùy thân dẫn đến một số thẻ BHYT bị sai lệch thông tin như cử tri phản ảnh là đúng. 

Thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Ảnh: Tư liệu

Để giải quyết bất cập này, BHXH tỉnh Nghệ An đã triển khai các giải pháp sau:

- Đối với người tham gia BHYT là người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH:

Người hưởng lương hưu, nhất là những người về hưu từ năm 1995 về trước, một số hồ sơ chỉ có năm sinh, không có ngày, tháng sinh hoặc có ngày, tháng, năm sinh nhưng không trùng khớp với ngày, tháng, năm sinh trên các giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân;,...).  Để xử lý vấn đề này, tạo thuận lợi cho người hưởng lương trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT, BHXH tỉnh đã thực hiện in thẻ BHYT, đối với phần thông tin về ngày tháng năm sinh chỉ in năm sinh và đã thống nhất với các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) chấp nhận KCB BHYT đối với người có thẻ BHYT chỉ có năm sinh.

Đồng thời BHXH tỉnh đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia BHYT thực hiện đổi, cấp lại thẻ BHYT trong trường hợp không có ngày, tháng sinh hoặc năm sinh trên thẻ BHYT không trùng khớp với ngày, tháng, năm sinh trên các giấy tờ tùy thân theo quy định tại Công văn số 2714/LĐTBXH-BHXH ngày 25/7/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Công văn số 3228/BHXH-CSXH ngày 04/09/2014 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng.

Khám chữa bệnh BHYT tại bệnh viện Sản- Nhi Nghệ An. Ảnh: tư liệu

Hồ sơ,thủ tục gồm: Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng, giấy khai sinh (bản chính, bản khai, bản trích lục) được cơ quan có thẩm quyền cấp theo đúng quy định của pháp luật về đăng ký và quản lý hộ tịch; thời hạn giải quyết không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định; người hưởng lương hưu có thể nộp hồ sơ đề nghị giải quyết tại cơ quan BHXH nơi người hưởng cư trú hoặc tại các đại lý chi trả ở xã, phường của Bưu điện.

- Đối với người tham gia BHYT do ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng (bảo trợ, người nghèo, người có công với cách mạng…) :

Thông tin in trên thẻ BHYT được lấy từ danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT do các UBND xã, phường, thị trấn lập (sau đây gọi chung là UBND các xã). Song khi lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT, UBND các xã chưa thực sự quan tâm, đối chiếu chính xác thông tin trên các giấy tờ tùy thân của người tham gia.

Để giải quyết bất cập này, ngày 05/05/2017, BHXH tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 680/BHXH-CST gửi Chủ tịch UBND các huyện đề nghị chỉ đạo UBND các xã đối chiếu, cung cấp chính xác thông tin ngày, tháng, năm sinh để thực hiện in cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia. 

Đến nay đã rà soát, cung cấp thông tin chính xác được cho 60.778/109.934 người tham gia BHYT trong toàn tỉnh.

Gia Huy

( Tổng hợp)