#OCOP Nghệ An

14 kết quả

Tăng cường quảng bá, vận động tiêu dùng hàng Việt

Tăng cường quảng bá, vận động tiêu dùng hàng Việt

(Baonghean.vn) - Kế hoạch ban hành nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ giữa các cấp, các ngành và địa phương, nhân dân trong tỉnh về triển khai thực hiện các nội dung Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. 
Cho ý kiến về Kế hoạch thực hiện cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' trong tình hình mới

Cho ý kiến về Kế hoạch thực hiện cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' trong tình hình mới

(Baonghean.vn) - Sáng nay (18/7), Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Nghệ An tổ chức họp cho ý kiến về Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.
Những rào cản trong nâng hạng 'sao' OCOP

Những rào cản trong nâng hạng 'sao' OCOP

(Baonghean.vn) - Việc nâng hạng "sao" OCOP hiện đang gặp không ít khó khăn về kinh phí, thủ tục pháp lý, doanh thu, thương mại điện tử ... Do đó, sau gần 4 năm triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, toàn tỉnh Nghệ An mới chỉ có 4/208 sản phẩm được nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao OCOP.
Nhiều chủ thể sản xuất quy mô nhỏ song cũng đã quan tâm đến vấn đề nhãn mác cho sản phẩm. Ảnh: Thanh Phúc

'Khoác áo' cho sản phẩm OCOP ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Hiện nay, Nghệ An có 249 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên cấp tỉnh, các sản phẩm đó đều có chất lượng tốt. Tuy nhiên, nhiều sản phẩm vẫn chưa được đầu tư bao bì, nhãn mác nên rất khó để tìm được vị thế trên thị trường…