Phải nêu cao trách nhiệm người đứng đầu để TX Hoàng Mai thực hiện tốt cải cách hành chính

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền đề nghị, để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, thị xã Hoàng Mai cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu ở từng bộ phận, từng tổ chức nhỏ, cần phải quyết tâm, quyết liệt trong triển khai, chỉ đạo.
Sáng 12/8, đoàn kiểm tra số 9 của Tỉnh ủy do đồng chí Cao Thị Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với thị xã Hoàng Mai về kết quả thực hiện Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020. Dự cuộc làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Lê
Đo mức độ hài lòng của người dân

Báo cáo tại cuộc làm việc, lãnh đạo thị xã Hoàng Mai cho thấy, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC).

Trong đó, thị xã đã chú trọng cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Theo đó, có 378 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã và UBND cấp xã theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo đúng quy định, đạt tỷ lệ 100%.

Lãnh đạo thị xã Hoàng Mai báo cáo công tác cải cách hành chính. Ảnh: Thanh Lê

Hàng năm UBND thị xã đã tổ chức điều tra xã hội học để đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện, xã và chất lượng dịch vụ sự nghiệp công của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc hàng năm.

Cùng đó, thị xã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm  nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Kết quả thị xã Hoàng Mai đã giảm được 6/25 phòng và tương đương; các đơn vị sự nghiệp công lập giảm 4/42 đơn vị công lập trực thuộc thị xã và 3 trạm thuộc quản lý ngành cấp tỉnh, một trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kha Văn Tám phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê

Năm 2017, chỉ số hài lòng của người dân TX. Hoàng Mai về các thủ tục hành chính là 45%; tháng 5 năm 2018 là 57,9%; tháng 12 năm 2018 là 77,2%.

Bên cạnh đó, thị xã cũng chỉ ra việc thực hiện Đề án cải cách hành chính còn hạn chế, tồn tại như: Việc cắt giảm rút ngắn TTHC còn chưa đạt yêu cầu đề ra; bộ phận một cửa, nhất là ở cấp xã chưa đạt quy chuẩn; việc ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính chưa đồng bộ; triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ cao còn hạn chế,...

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Thảo luận tại cuộc làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra đề nghị thị xã Hoàng Mai làm rõ các vấn đề: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu đề án trên các nội dung: xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng nhiệm vụ; đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ theo chức danh, việc cập nhật kiến thức; công tác đánh giá cán bộ, cơ chế để nhân dân đánh giá cán bộ; cơ chế kiểm tra, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức,viên chức

Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu; đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

Người dân lấy số thứ tự tự động tại Bộ phận một cửa của UBND thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Lê

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Cao Thị Hiền ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác cải cách hành chính của thị xã Hoàng Mai.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, để nâng cao hiệu quả công tác CCHC trước hết đề cao trách nhiệm người đứng đầu. “Người đứng đầu ở đây không chỉ là bí thư, chủ tịch thị xã, các xã, thị trấn mà cần phải nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu ở từng bộ phận, từng tổ chức nhỏ, cần phải quyết tâm, quyết liệt trong triển khai, chỉ đạo”- đồng chí Cao Thị Hiền nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, thị xã cần quan tâm rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

Kiểm tra việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa của UBND thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thanh Lê

Cùng đó, thị xã Hoàng Mai cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; đổi mới tuyên truyền về công tác cải cách hành chính…