Phổ biến các quy định về hòa giải thương mại

(Baonghean.vn) - Sáng 17/8, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Tham dự hội nghị có đại diện các ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban liên quan cấp huyện và một số doanh nghiệp trên địa bàn. 
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Thảo
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe bà Nguyễn Thị Tú Anh - Phó trưởng phòng quản lý đấu giá tài sản, Trọng tài thương mại, Hòa giải thương mại thuộc Bộ Tư pháp giới thiệu một số nội dung cơ bản của Nghị định số 22/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành, bao gồm phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, phạm vi giải quyết tranh chấp và điều kiện giải quyết tranh chấp, hòa giải viên thương mại , trình tự, thủ tục hòa giải viên thương mại, hoạt động của tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài tại Việt Nam,...
Trên cơ sở đó, các đại biểu sẽ hiểu rõ hơn tầm quan trọng, tính cấp thiết của việc xây dựng, ban hành Nghị định này, nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho hoạt động hòa giải thương mại với tư cách là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp thương mại độc lập, đa dạng hóa hình thức giải quyết tranh chấp và khuyến khích các bên giải quyết tranh chấp ngoài tòa án theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. 
Bà Nguyễn Thị Tú Anh - Phó trưởng phòng quản lý đấu giá tài sản, Trọng tài thương mại, Hòa giải thương mại thuộc Bộ Tư pháp giới thiệu các nội dung tại Nghị định 22/2017/NĐ-CP. Ảnh: Phương Thảo
Bên cạnh đó, sự ra đời của Nghị định còn góp phần tạo môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh, ổn định, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đẩy mạnh hơn nữa công cuộc cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế, đồng thời thể chế hóa đầy đủ cam kết của Việt Nam trong WTO về dịch vụ hòa giải thương mại.