#quản lý nhà nước

30 kết quả

Nghệ An: Rà soát, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đấu thầu, đầu tư xây dựng

Nghệ An: Rà soát, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đấu thầu, đầu tư xây dựng

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, trong đó nhấn mạnh việc rà soát, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, đấu thầu, đầu tư xây dựng...
Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong cải cách hành chính

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn trong cải cách hành chính

(Baonghean.vn) - Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, trong đó, chú trọng việc chỉ đạo, đôn đốc các ngành, uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quyết liệt, có chất lượng, đảm bảo thời gian các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra là nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Sở Nội vụ.
Nâng cao chất lượng giám sát hoạt động quản lý nhà nước

Nâng cao chất lượng giám sát hoạt động quản lý nhà nước

(Baonghean) - Giám sát là một trong những chức năng quan trọng nhằm khẳng định vai trò, năng lực, quyền lực của cơ quan đại biểu dân cử. Bởi vậy, từ đầu nhiệm kỳ lại nay, bên cạnh nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, HĐND tỉnh khóa XVII  đã đi sâu giám sát, khảo sát chuyên đề liên quan đến một số lĩnh vực quản lý nhà nước.
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về môi trường

Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về môi trường

(Baonghean.vn) - “Làm rõ hiện trạng, dự báo chính xác chất lượng môi trường để đề ra các giải pháp hữu hiệu, trong đó chú trọng yếu tố con người, đảm bảo khi đề án được phê duyệt sẽ đi vào vận hành  hiệu quả” - đó là chỉ đạo của đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc làm việc nghe và cho ý kiến về đề án Nâng cao năng lực cho Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh.
Nguồn lực thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp

Nguồn lực thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp

Trong chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Nghị quyết 35 của Chính phủ đã chỉ rõ nhiệm vụ làm sao tăng cường nguồn vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và có tiềm năng tăng trưởng cao... để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp.
Tăng cường quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên đất

Tăng cường quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên đất

(Baonghean) - Trong những năm qua, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các cấp đã có nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, khoáng sản đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trước nhu cầu rất lớn trong việc sử dụng đất làm vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng phục vụ các công trình, dự án và nhu cầu dân sinh nên tình trạng khai thác, vận chuyển đất trái phép diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. 
Phát hiện và xử lý các vi phạm trong QLNN về Tư pháp – Hộ tịch

Phát hiện và xử lý các vi phạm trong QLNN về Tư pháp – Hộ tịch

(Baonghean.vn)- Phát hiện và xử lý các vi phạm trong QLNN về Tư pháp – Hộ tịch là một trong những nội dung được tập huấn vào sáng 13/10 tại lớp “Bồi dưỡng kiến thức QLNN về Tư pháp - Hộ tịch cho công chức cấp xã” do Sở Nội vụ phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Du lịch - Thương mại Nghệ An phối hợp tổ chức.