#quốc tế

125 kết quả

Trường Thực hành Sư phạm, Đại học Vinh: Hướng tới mô hình trường tiên tiến theo xu hướng quốc tế

Trường Thực hành Sư phạm, Đại học Vinh: Mô hình trường tiên tiến theo xu hướng quốc tế

(Baonghean.vn) - Yêu thương – Sẻ chia - Trách nhiệm là 3 giá trị cốt lõi đang được Trường Thực hành Sư phạm, Đại học Vinh xây dựng. Triết lý giáo dục này cũng sẽ là nền tảng để nhà trường đào tạo ra các thế hệ học sinh có phẩm chất, kiến thức, kỹ năng và phát triển toàn
aqewfrwrf

Lò lửa Kazahkstan: Nga khó khoanh tay ngồi nhìn trước cơ hội khôi phục quyền lực

(Baonghean.vn) - Cuộc bạo loạn ở Kazakhstan – quốc gia thuộc Liên Xô cũ đang được theo dõi chặt chẽ từ Điện Kremlin và khắp Trung Á. Sự xuất hiện của 3000 binh lính từ liên minh quân sự do Nga dẫn đầu đã tới Kazakhstan, cho thấy mỗi khi gặp khủng hoảng, những nước Liên Xô cũ hầu hết đều quay sang Nga. Cuộc khủng hoảng tại đất nước Kazakhstan cũng có thể là một cơ hội khác cho Tổng thống Putin khẳng định lại ảnh hưởng ở lãnh thổ Liên Xô cũ.
TRưởng đại diện UNECO phát biểu

Trưởng đại diện UNESCO nói về quan điểm ngoại giao độc đáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Ông Michael Croft - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam khẳng định: Bôn ba qua các đại dương và lục địa, từ phương Đông sang phương Tây, Chủ tịch Hồ Chí Minh hình thành một quan điểm độc đáo về tầm quan trọng của ngoại giao văn hóa. Di sản Hồ Chí Minh trở thành “sức mạnh mềm” của văn hóa quốc gia.
hội thảo quốc tế

Phát huy Di sản văn hóa ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - "Tầm vóc vĩ đại của những tư tưởng văn hóa trong ngoại giao và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nền văn hóa nước nhà và nền văn hóa nhân loại đã được toàn thế giới công nhận" - Các tham luận tại chương trình Hội thảo quốc tế "Di sản Hồ Chí Minh với ngoại giao văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới" khẳng định như vậy.