Sức lan tỏa trong việc “Học tập và làm theo Bác” ở đô thị trẻ

(Baonghean) - Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ðảng bộ Thị xã Thái Hòa đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác, phòng ngừa sự suy thoái về đạo đức, lối sống; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng bộ, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân...

Để đạt được những kết quả đó, Đảng bộ thị xã đã có những cách làm khá sáng tạo, nội dung cụ thể, thiết thực như: đăng tải công khai bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ cốt cán từ thị xã đến cơ sở để cán bộ, nhân dân biết và theo dõi, giám sát. Đến nay, đã có 20 đồng chí từ ủy viên BTV Thị ủy, Thị ủy viên, cán bộ lãnh đạo xã, phường, bí thư chi bộ đăng bản đăng ký làm theo trên 5 số bản tin thị xã. Đài Truyền thanh – Truyền hình thị xã mở chuyên mục học tập và làm theo lời Bác, phát sóng được 20 chương trình tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến xuất sắc trên các lĩnh vực.

Trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm Nông trường quốc doanh Đông Hiếu, Đảng bộ Thị xã đã tổ chức tọa đàm ôn lại truyền thống 50 năm qua và công bố quy hoạch chi tiết khu tưởng niệm nơi Bác Hồ về thăm Đông Hiếu trên diện tích 8,9 ha. Đồng thời quán triệt trong toàn Đảng bộ học tập nghiêm túc và viết bài thu hoạch sau khi nghiên cứu “Bài nói chuyện của Bác Hồ với cán bộ, công nhân và nhân dân địa phương tại Nông trường quốc doanh Đông Hiếu”, thu hút 3.786 người tham gia, trong đó có 3.488 đảng viên và 298 quần chúng.Người dân phường Quang Phong - T.X Thái Hòa hiến đất, mở đường chỉnh trang đô thị.

Đặc biệt, từ ngày 3/2 đến 10/5/2013, BTV Thị ủy đã chỉ đạo tổ chức Hội thi bí thư chi bộ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thu hút 165 bí thư chi bộ ở 10/10 phường, xã tham gia. Thông qua hội thi đã khơi dậy những tình cảm tốt đẹp, lòng thành kính đối với Bác Hồ vĩ đại, củng cố thêm lòng tin vào Đảng, vào sự nghiệp đổi mới, đồng thời tôn vinh những giá trị đạo đức trong đời sống xã hội, góp phần tạo nên những chuyển biến về nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò đạo đức cách mạng trước yêu cầu mới; nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, có tác dụng nâng cao nhận thức và cổ vũ hành động cách mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. BTV Thị ủy đã chăm lo phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Dịp này, BTV Thị ủy đã biểu dương 29 tập thể và 55 cá nhân điển hình của thị xã.

Các cấp ủy đảng đã khẩn trương cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên bằng những nội dung, việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống hàng ngày, gắn với tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương khen thưởng, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Trong học tập tư tưởng của Bác về tự phê bình và phê bình, Ban Thường vụ Thị ủy đã triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, với tinh thần hết sức trách nhiệm, cầu thị; BTV Thị ủy đã sớm ra chỉ thị chỉ rõ 6 việc cần làm ngay, đồng thời chỉ đạo các ban Đảng, UBND Thị xã và các ban ngành khẩn trương thực hiện tích cực, đến nay đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, được dư luận nhân dân tin tưởng, đồng tình.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ Thị xã Thái Hòa xác định đây là việc làm thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, với các phong trào thi đua yêu nước... bước đầu đã có những chuyển biến quan trọng về nhận thức tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tạo không khí thi đua sôi nổi trong công tác, lao động, học tập; chất lượng công việc đã có những chuyển biến như ý thức thực hiện nền nếp, giờ giấc, tác phong làm việc, sắp xếp thời gian công việc khoa học, hợp lý hơn; ý thức tiết kiệm, tránh lãng phí và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên được nâng lên. Tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có nhiều tiến bộ; tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Tuy nhiên, việc xây dựng và tuyên truyền nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay chưa nhiều; một số đơn vị chưa kịp thời xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức và lúng túng trong xây dựng tiêu chí chung về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; kết quả làm theo tấm gương đạo đức của Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực chưa thật nhiều...

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, BTV Thị ủy Thái Hòa xác định các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường công tác tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tuyên truyền các điển hình tập thể và cá nhân, những cách làm hay, sáng kiến tốt ở địa phương, đơn vị đến các tầng lớp nhân dân để nhân rộng và tạo sức lan tỏa trong toàn thị xã.

Tập trung đôn đốc các đơn vị xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp đặc điểm, điều kiện hoạt động của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và tôn vinh các tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai Chỉ thị số 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Định kỳ tổ chức hội nghị sơ kết để đánh giá kết quả thực hiện và triển khai nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nêu cao hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Các cấp, các ngành, các đơn vị tiếp tục lựa chọn một số vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp khắc phục tạo chuyển biến thật sự trong thời gian sớm nhất.


Lê Bá Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Thái Hòa