Nghệ An - Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020: Bước chuyển mình ở miền Tây

Nghệ An - Dấu ấn nhiệm kỳ 2015-2020: Bước chuyển mình ở miền Tây

(Baonghean.vn) - Với tổng diện tích tự nhiên 13.728,97 km2, chiếm 83,36% diện tích toàn tỉnh, dân số hơn 1,1 triệu người, trong đó, gần 39% là đồng bào dân tộc thiểu số, miền Tây Nghệ An được xác định là địa bàn đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của tỉnh, của khu vực Bắc Trung Bộ cũng như cả nước.
Du lịch Nghệ An và bước chuyển sau 'kích cầu hậu Covid-19'

Du lịch Nghệ An và bước chuyển sau 'kích cầu hậu Covid-19'

(Baonghean.vn) - Lượng khách du lịch đến với Nghệ An bắt đầu gia tăng, nhất là sau Hội thảo “Bàn giải pháp thúc đẩy du lịch nội địa và phục hồi du lịch quốc tế hậu Covid-19 tỉnh Nghệ An năm 2020”. Công tác xúc tiến, quảng bá và liên kết, hợp tác cũng đang được đẩy mạnh tạo nên những chuyển động tích cực và hiệu quả bước đầu.
Bước chuyển mình ấn tượng ở xã Hưng Nghĩa

Bước chuyển mình ấn tượng ở xã Hưng Nghĩa

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 với sự đoàn kết, đồng thuận cao trong Đảng bộ và nhân dân, xã Hưng Nghĩa (huyện Hưng Nguyên) đã đạt nhiều kết quả, tạo thế và lực cao hơn cho giai đoạn mới.
20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch của huyện Thanh Chương sau nửa nhiệm kỳ

20 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch của huyện Thanh Chương sau nửa nhiệm kỳ

(Baonghean) - Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXX, nhiệm kỳ 2015 – 2020, với sự đổi mới mạnh mẽ về phương thức, lề lối làm việc, đặc biệt là cách thức lãnh đạo “rõ người, rõ việc”, sâu sát cơ sở, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thực sự đã tạo cho Thanh Chương nhiều bước chuyển quan trọng về kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng sau nửa nhiệm kỳ..
Bước chuyển ở vùng biên Quế Phong

Bước chuyển ở vùng biên Quế Phong

(Baonghean) - Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong phát huy khối đoàn kết, thống nhất, tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
7 khâu đột phá thực hiện Chỉ thị 05 ở huyện Nam Đàn

7 khâu đột phá thực hiện Chỉ thị 05 ở huyện Nam Đàn

(Baonghean) - Với niềm tự hào và ý thức trách nhiệm to lớn: Quê hương Bác phải là nơi tạo ra nhiều bước chuyển trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - các cấp ủy ở huyện Nam Đàn đã, đang triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị một cách nghiêm túc, sáng tạo, thiết thực, cụ thể.
Thanh Chương: Bước chuyển ở các xã vùng biên

Thanh Chương: Bước chuyển ở các xã vùng biên

(Baonghean) - Những năm gần đây, nhờ tuyến đường Hồ Chí Minh và hệ thống giao thông phát triển, 5 xã biên giới của huyện Thanh Chương (gồm: Thanh Đức, Hạnh Lâm, Thanh Thủy, Thanh Sơn và Ngọc Lâm) đã vươn lên từ đầu tư trồng chè, trồng keo và chăn nuôi bò hàng hóa, tạo nên tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững.
Bước chuyển HTX nông nghiệp ở huyện Đô Lương

Bước chuyển HTX nông nghiệp ở huyện Đô Lương

(Baonghean) - Huyện Đô Lương tập trung chỉ đạo quyết liệt việc chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động của HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012. Đến nay, trên địa bàn toàn huyện đã chuyển đổi 34/36 HTX nông nghiệp.
Tạo động lực cho công nghiệp bứt phá

Tạo động lực cho công nghiệp bứt phá

(Baonghean) - Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/7/2013 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, mở ra đường hướng, điều kiện cho Nghệ An phấn đấu xây dựng trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc vào năm 2015, tạo cơ sở để đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.
Bước chuyển mạnh mẽ ở Thị xã Hoàng Mai

Bước chuyển mạnh mẽ ở Thị xã Hoàng Mai

(Baonghean) - Thị xã Hoàng Mai được thành lập trên cơ sở tách một phần diện tích tự nhiên và nhân khẩu của huyện Quỳnh Lưu theo Nghị quyết 47 ngày 3/4/2013 của Chính phủ. Hơn 2 năm qua, đô thị mới phía Bắc Nghệ An đang chuyển mình phát triển mạnh mẽ.
Mô hình trường học mới VNEN: Những kết quả bước đầu

Mô hình trường học mới VNEN: Những kết quả bước đầu

(Baonghean)- Dự án mô hình trường học mới VNEN được triển khai tại Nghệ An từ năm học 2012 – 2013. Sau 3 năm thực hiện, từ 73 trường, chương trình đã được nhân rộng trên 300 trường và tạo ra những chuyển biến tích cực trong “cách dạy, cách học”. Tuy nhiên, vẫn còn đó những nỗi lo.