Tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ

Thanh Quỳnh 19/03/2019 17:54

(Baonghean.vn) - Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ.

Tham gia hội nghị có các đồng chí Hồ Phúc Hợp - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình, UVBTV, BÍ thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cùng đại diện các ban, phòng liên quan
Chiều 19/3, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cùng đại diện các ban, phòng liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh
Trong năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện tốt các nội dung trong quy chế phối hợp đã được ký kết giữa hai bên, như: thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức Đảng, chuyển giao, thành lập Cục Quản lý thị trường Nghệ An từ Đảng bộ Sở Công Thương.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cũng đã phối hợp chỉ đạo các cấp ủy cơ sở lãnh đạo các sở, ban, ngành xây dựng Đề án thực hiện các nghị quyết, kế hoạch, đề án của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiểu quả.

Hai đơn vị cũng tiếp tục phối hợp, tham mưu thực hiện các nghị quyết Trung ương về công tác xây dựng Đảng và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ cấp ủy các cấp; hướng dẫn xác định vị trí việc làm, tiêu chuẩn, chức danh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh;...

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại cuộc làm việc, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Nam Đình trao đổi một số nội dung trọng tâm hai đơn vị cần tăng cường phối hợp, đặc biệt trong thực hiện Quy định số 08 - QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên cần kịp thời biểu dương nhưng tấm gương tiêu biểu, nhắc nhở những cá nhân chưa thực hiện tốt và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Hồ Phúc Hợp đánh giá, trong 13 năm ký kết quy chế phối hợp, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã chủ động trao đổi, cung cấp thông tin đầy đủ để công tác phối hợp được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các tiêu chí đề ra.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị cần tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp trong việc thực hiện các chương trình, đề án, nghị quyết của Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Quỳnh

Hai đơn vị cũng cần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các cơ quan sở, ban, ngành, mặt trận và đoàn thể cấp tỉnh có tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.

Cùng với đó, đồng chí Hồ Phúc Hợp đề nghị hai đơn vị phối hợp tốt hơn nữa trong việc tham mưu, chỉ đạo, thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đánh giá cán bộ trước khi quy hoạch, giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm.

Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hai đơn vị thống nhất Chương trình phối hợp trong năm 2019 với 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó nhấn mạnh về công tác tham mưu, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025; thực hiện các nghị quyết Trung ương, tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng; đôn đốc thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Tăng cường phối hợp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO