Tăng, Ni phật tử Nghệ An đi bầu cử

(Baonghena.vn) - Cùng với nhân dân trong cả nước, sáng 22/5 Tăng, ni phật tử tỉnh Nghệ An nô nức  đi bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
Đại đức Thích Hải An và phật tử chùa An Thái làm thủ tục bỏ phiếu từ rất sớm.
 
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, có 35 vị tăng, ni phụng đạo, trên 45 ngàn phật tử. Với phương châm “Gắn đạo với đời”, Ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An và các vị trụ trì các chùa đã  tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, nhắc nhở các tín đồ thực hiện các nội dung của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2021.
 
Thông qua các hoạt động của Ban Trị sự, hầu hết bà con phật tử trên địa bàn tỉnh đều phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc bầu cử và quyền, nghĩa vụ của mỗi công dân trong ngày hội toàn dân đi bầu cử.
 
Khu vực bỏ phiếu số 2 xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu) có hơn 500 cử tri là tăng, ni phật tử.
 
Trong cuộc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 lần này, trên địa bàn tỉnh có 3 vị là chức sắc tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và huyện đó là Ni Sư Thích Nữ Diệu Nhẫn, Phó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, trụ trì chùa Cần Linh tham gia ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh, Đại đức Thích Tuệ Minh, Đại đức Thích Tuệ Quang (Chùa Chí Linh, Yên Thành) và Đại đức Thích Đồng Tuệ ( Chùa Hà, Nam Đàn) ứng cử Đại biểu HĐND huyện. 
 
Các đại biểu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2016-2021 là những vị chức sắc  có uy tín trước quần chúng nhân dân và tín đồ tôn giáo; có ý thức, trách nhiệm cao về quyền và nghĩa vụ khi tham gia ứng cử, do đó việc giới thiệu các vị này đã tạo được sự đồng thuận cao giữa chính quyền, giáo hội và nhận được sự đồng tình ủng hộ trong quần chúng nhân dân và tín đồ các tôn giáo.
 
 
                                                                                                  Hữu Tình