Thẩm định dự án đầu tư công, tỉnh Nghệ An 'tiết kiệm' được hơn 349 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An cho thấy thông qua hoạt động đầu tư, đấu thầu, thẩm định dự án, năm 2019, tỉnh đã "tiết kiệm" được hơn 349 tỷ đồng.
Cụ thể trong lĩnh vực thẩm định dự án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thẩm định 104 dự án; tổng giá trị dự toán trình thẩm định 652 tỷ đồng; sau thẩm định cắt giảm 58 tỷ đồng (đạt 8,9%).
Sở Giao thông Vận tải đã thẩm định 233 dự án; tổng giá trị dự toán trình thẩm định 2.108,2 tỷ đồng; sau thẩm định cắt giảm: 39,3 tỷ đồng.
Sở Xây dựng đã thẩm định 118 dự án; tổng giá trị dự toán trình thẩm định1.358 tỷ đồng; sau thẩm định cắt giảm 83,27 tỷ đồng.
UBND cấp huyện đã thẩm định 1.100 dự án; tổng giá trị dự toán trình thẩm định 1.551 tỷ đồng; sau thẩm định cắt giảm 62,34 tỷ đồng (đạt 4%).
Nhiều đoạn thuộc dự án đường 72m được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh: Châu Lan - Lâm Tùng
Trong công tác đấu thầu đã triển khai nghiêm túc, đúng quy định, thực hiện kiểm tra các chủ đầu tư trong việc lựa chọn hình thức đấu thầu. Việc phân chia gói thầu, giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, tiến độ thực hiện dự án và nguồn vốn thực hiện gói thầu được thẩm định chặt chẽ và đúng quy định.
Theo đó, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tổng số gói thầu 30 gói thầu; tổng giá gói thầu được duyệt: 1.165 tỷ đồng; qua đấu thầu cắt giảm 13 tỷ đồng; Sở Giao thông vận tải có tổng số 47 gói thầu; tổng giá gói thầu được duyệt 210,47 tỷ đồng; qua đấu thầu cắt giảm 792 triệu đồng.
UBND cấp huyện có tổng số gói thầu 400 gói tổng giá gói thầu được duyệt: 933,52 tỷ đồng; qua đầu thầu cắt giảm: 7,28 tỷ đồng.
Công tác quyết toán dự án hoàn thành về cơ bản được các đơn vị quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng. Cụ thể:
Sở Tài chính thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền UBND tỉnh tổng số 303 dự án; tổng chi phí đầu tư hoàn thành đề nghị quyết toán 5.847,51 tỷ đồng;  giảm sau thẩm định 38,67 tỷ đồng.
Công tác thẩm định, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm quyền UBND huyện có tổng số 1.158 dự án; tổng chi phí đầu tư hoàn thành đề nghị quyết toán1.551,57 tỷ đồng; chi phí đầu tư giảm sau thẩm định: 45,87 tỷ đồng (đạt 2,95%). 
Sở GTVT kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng QL15A đoạn qua Đô Lương - Nam Đàn. Ảnh: Tư liệu - Thanh Lê
Công tác thẩm định dự toán các dự án, đề án mang tính chất chi thường xuyên trong năm 2019 đã triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Tổng số dự toán các dự án, đề án đề nghị thẩm định: 4 dự toán; tổng kinh phí dự toán đề nghị thẩm định: 20,4 tỷ đồng; giảm sau thẩm định 1,2 tỷ đồng (đạt 5,88%).

Tin liên quan

Hơn 70 tỷ đồng đầu tư phát triển giao thông ở Anh Sơn

Hơn 70 tỷ đồng đầu tư phát triển giao thông ở Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Thông qua các nguồn vốn (ngân sách Nhà nước, nhân dân đóng góp và các nguồn vốn hợp pháp khác), 10 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn huyện Anh Sơn đầu tư hơn 70 tỷ đồng vào lĩnh vực phát triển hệ thống giao thông nên cứng hóa gần 40 km. Cùng với đó, huyện cung cấp và hỗ trợ xi măng kịp thời cho địa phương nên phong trào làm đường giao thông phát triển.

Các tin khác