Thông qua kế hoạch xây dựng cơ sở ATLC-SSCĐ cụm số 6

(Baonghean) - Ngày 27/2, tại huyện Nghĩa Đàn đã diễn ra hội nghị thông qua kế hoạch xây dựng cơ sở ATLC- SSCĐ cụm 6, gồm 4 huyện: Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong và Thị xã Thái Hòa. Đồng chí Nguyễn Sỹ Hội - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các huyện và Thị xã Thái Hòa đã báo cáo về những kết quả thực hiện trên 5 nội dung là xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và chính sách hậu phương quân đội trong năm 2012. Nhìn chung, các đơn vị trong cụm đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, trong đó nổi bật là công tác xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tuy nhiên, còn một số hạn chế ở các đơn vị như: vấn đề đảm bảo an ninh nông thôn, giao thông nông thôn, phát triển đảng viên mới ở một số làng, bản còn gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Hội yêu cầu trong năm 2013, các đơn vị trong cụm phải gắn mục tiêu xây dựng cơ sở ATLC - SSCĐ với việc đảm bảo an ninh nhân dân vững chắc. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, các đơn vị cần tăng cường tiếp xúc đối thoại với nhân dân, làm tốt công tác nâng cao nhận thức về pháp luật cho người dân; nâng cao hoạt động dân quân tự vệ, kiện toàn lại ban chỉ đạo xây dựng cơ sở ở khu vực; gắn các dự án phát triển kinh tế với đảm bảo QP- AN, đồng thời giải quyết tốt các chính sách cho người có công.


Đinh Thùy (Đài Nghĩa Đàn)