#thủ tục hành chính

123 kết quả

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu rút ngắn hơn 20% thời gian giải quyết hồ sơ nộp trực tuyến

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu rút ngắn hơn 20% thời gian giải quyết hồ sơ nộp trực tuyến

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung vừa ký văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính sớm hơn 20% so với quy định với những hồ sơ nộp trực tuyến và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, chậm trễ...

Thủ tướng Chính phủ: Chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính

Thủ tướng Chính phủ: Chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính

(Baonghean.vn) -  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, đơn vị, địa phương thấm nhuần tư tưởng: Đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho phát triển, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, chấm dứt tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết thủ tục hành chính.
Cho ý kiến về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Cho ý kiến về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ làm việc tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Việc xây dựng chính sách, chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc tại bộ phận một cửa các cấp.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Nam Đàn

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Nam Đàn

(Baonghean.vn) - Qua kiểm tra công tác cải cách hành chính, bên cạnh ghi nhận sự quyết liệt chỉ đạo của huyện Nam Đàn, Sở Nội vụ cũng đề nghị huyện tiếp tục quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, trong đó chú trọng các giải pháp nâng cao trách nhiệm thực hiện công vụ của đội ngũ công chức, nhất là cấp cơ sở. 
Kho bạc Nhà nước Nghệ An: Hướng tới kho bạc số vào năm 2030

Kho bạc Nhà nước Nghệ An: Hướng tới kho bạc số vào năm 2030

(Baonghean.vn) - Hướng tới kho bạc số vào năm 2030 là mục tiêu phấn đấu của Kho bạc Nhà nước Nghệ An và để thực hiện được điều đó, Đảng ủy Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã ban hành Nghị quyết chuyên đề (số 273- NQ/ĐU ngày 5/9/2019) về thực hiện lập báo cáo tài chính Nhà nước và dịch vụ công trực tuyến, đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, mở rộng giao dịch điện tử...