TX Thái Hòa: Tập huấn đại biểu HĐND cấp xã, phường

(Baonghean.vn) - Ngày 14/8, Thường trực Hội đồng nhân dân TX Thái Hòa tổ chức tập huấn cho 253 đại biểu HĐND xã, phường, nhiệm kỳ 2011-2016. Truyền đạt những kỹ năng của người đại biểu HĐND

Các đại biểu được quán triệt các nội dung trọng tâm như: vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, phương pháp hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND cấp xã, phường; kỹ năng tiếp xúc cử tri và tiếp công dân; kỹ năng thuyết trình, chất vấn, thảo luận; kỹ năng thẩm tra và giám sát của đại biểu HĐND. Đây là những kiến thức cần thiết vận dụng vào hoạt động thực tiễn để thực hiện tốt vị trí và vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.


Sỹ Thành ( Thị ủy Thái Hòa)