TX Thái Hòa tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa II

(Baonghean.vn) - Ngày 19/7, thị xã Thái Hòa tổ chức Kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2011 – 2016, nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 và một số vấn đề quan trọng khác. 

                                           Quang cảnh kỳ họp

Theo báo cáo tại kỳ họp, từ đầu năm đến nay, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã Thái Hòa tiếp tục có mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,53%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 43 tỷ đồng, đạt 57,7% kế hoạch cả năm, tăng 46,5% so với cùng kỳ; sản xuất lương thực 5.488 tấn, đạt 57,2% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai có hiệu quả; trong 6 xã xây dựng NTM, đến nay
xã Tây Hiếu đạt 15/19 tiêu chí; xã Đông Hiếu đạt 14/19 tiêu chí; xã Nghĩa Thuận đạt 11/19 tiêu chí; xã Nghĩa Mỹ đạt 9/19 tiêu chí; 2 xã Nghĩa Hòa và Nghĩa Tiến đều đạt 8/19 tiêu chí.

 

Tại kỳ họp lần này, lần đầu tiên HĐND thị xã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu theo nghị quyết của Quốc hội; tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm. Tại kỳ họp này, HĐND thị xã thông qua 3 nghị quyết quan trọng: Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2013; Nghị quyết phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2011 – 2016 bầu.


Sỹ Thành