TX Thái Hòa: trao Huy hiệu tuổi đảng cho 11 đảng viên

(Baonghean.vn) - Sáng 11/8, Đảng bộ phường Hòa Hiếu (Thị xã Thái Hòa) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 11 đảng viên và tiến hành Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho trên 300 đảng viên trong toàn đảng bộ.

Trong  số 11 đảng viên được trao Huy hiệu tuổi đảng lần này có 5 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 50 tuổi đảng; 2 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 45 tuổi đảng và 4 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 40 tuổi đảng.

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Ảnh: Minh Thái

Sau lễ trao, các đảng viên toàn Đảng bộ phường Hòa Hiếu được quán triệt các chuyên đề của Nghị quyết TW5: Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Minh Thái