UBND thị xã Thái Hòa đối thoại trực tiếp với nhân dân phường Long Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 28/7, UBND thị xã Thái Hòa đã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với nhân dân phường Long Sơn. 
 
Cảnh đối thoại giữa UBND thị xã Thái Hòa với nhân dân phường Long Sơn
 
Tại hội nghị, đại diện nhân dân các khối đã được nghe những điểm mới của Luật đất đai năm 2013; Quy định về quản lý đô thị và cấp phép xây dựng nhà ở. Hội nghị đã tập trung trao đổi, thảo luận với không khí thẳng thắn, dân chủ và xây dựng. Với 30 ý kiến tập trung xoay quanh các vấn đề như: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm; giá đất thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; công tác kiểm đếm tài sản gắn liền với đất và lập giá đền bù khi thu hồi đất; vấn đề thi công các công trình ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và đời sống một số hộ dân… Trên cơ sở các ý kiến của nhân dân; lãnh đạo UBND thị xã và đại diện các phòng chuyên môn  đã cung cấp thêm thông tin, trao đổi làm rõ thêm các vấn đề mà nhân dân phường Long Sơn kiến nghị.
 
Việc thực hiện chế độ đối thoại trực tiếp giữa UBND Thị xã với nhân dân là một việc làm cần thiết, có ý nghĩa rất quan trọng công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và sẽ tiếp tục duy trì và phát huy trong thời gian tới.
 
Cao Sơn
Đài Thái Hòa