#UBND Tỉnh Nghệ An

307 kết quả

Nghệ An: Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

Nghệ An: Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

(Baonghean.vn) - Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm thì áp dụng hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật để ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ...

UBND tỉnh trả lời kiến nghị cử tri huyện Kỳ Sơn về vấn đề giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp

UBND tỉnh trả lời kiến nghị cử tri huyện Kỳ Sơn về vấn đề giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp

(Baonghean.vn) -Cử tri huyện Kỳ Sơn kiến nghị sớm triển khai thực hiện Đề án giao rừng, gắn với giao đất và cấp GCN quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn huyện đối với các xã còn lại để hạn chế tranh chấp đất đai, vi phạm diện tích rừng phòng hộ.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An làm việc với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

(Baonghean.vn) - Làm việc với Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị những điều kiện thuận lợi nhất về quy hoạch, hạ tầng, mặt bằng, nguồn nhân lực và hỗ trợ thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư khi đến tìm hiểu, đầu tư.

Nghệ An ban hành quy định về phát ngôn, cung cấp, xử lý thông tin trên báo chí, mạng xã hội

Nghệ An ban hành quy định về phát ngôn, cung cấp, xử lý thông tin trên báo chí, mạng xã hội

(Baonghean.vn) - Khi phát hiện thông tin trên báo chí, phản ánh trên mạng xã hội liên quan đến việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cơ quan; cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu phải tổ chức kiểm tra, xác minh vụ việc và xử lý thông tin phản ánh.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trình Đề án vị trí việc làm trước ngày 30/11/2023

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trình Đề án vị trí việc làm trước ngày 30/11/2023

(Baonghean.vn) - Xây dựng và quản lý vị trí việc làm là cơ sở để thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo vị trí việc làm, góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo các nghị quyết, kết luận của Đảng.

Nghệ An cấm cho thuê hội trường xã, nhà văn hóa xóm để giới thiệu sản phẩm, bán hàng

Nghệ An cấm cho thuê hội trường xã, nhà văn hóa xóm để giới thiệu sản phẩm, bán hàng

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương trên địa bàn tuyệt đối không cho các doanh nghiệp, cá nhân thuê, mượn hội trường UBND phường, xã, thị trấn; nhà văn hóa khối, xóm, bản, các sân vận động để tổ chức giới thiệu sản phẩm, bán hàng, tổ chức hội thảo kết hợp bán hàng.