#vai trò

17 kết quả

Tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan dân cử

Tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan dân cử

(Baonghean) - Mặc dù HĐND tỉnh khóa XVII mới đi vào hoạt động giai đoạn đầu nhiệm kỳ 2016  - 2021, song đã có nhiều đổi mới trên các mặt, thể hiện năng lực và trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri, nâng cao vị thế của người đại biểu, cơ quan dân cử góp phần tạo động lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà.
Bí thư Tỉnh ủy: Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'

Bí thư Tỉnh ủy: Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'

(Baonghean) - Ngày 30/10/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ.
Ái nữ Ivanka: 'Chiếc áo hoa' cho sự nghiệp chính trị của Trump

Ái nữ Ivanka: 'Chiếc áo hoa' cho sự nghiệp chính trị của Trump

(Baonghean) - Việc con gái Tổng thống đắc cử Donald Trump, Ivanka Trump tham dự nhiều cuộc họp quan trọng với các nguyên thủ và lãnh đạo nước ngoài cùng cha trong giai đoạn chuyển tiếp khiến nhiều người đặt câu hỏi: Vai trò của cô là gì và cô sẽ có ảnh hưởng tới đâu với ông Trump trong chính trường sau này?
Chọn việc 'đúng' và 'trúng' ở chi bộ phố

Chọn việc 'đúng' và 'trúng' ở chi bộ phố

(Baonghean) - Xác định chi bộ khối, xóm là hạt nhân lãnh đạo chính trị ở cơ sở. Để nâng cao sức chiến đấu và vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, các chi bộ khối, xóm ở thành phố Vinh đã tập trung đổi mới sinh hoạt chi bộ theo hướng dân chủ, chọn bàn và triển khai những việc thiết thực ở địa phương.