Vươn tầm cực tăng trưởng quan trọng vùng Tây Bắc

(Baonghean) - Đồng chí Lê Tiến Trị, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Thái Hòa trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An
Lãnh đạo Thị ủy Thái Hòa kiểm tra tiến độ thi công dự án Cung lễ hội tại khu vực Đồng Lầy. Ảnh: Hữu Nghĩa
Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả tiêu biểu mà Thái Hòa đã đạt được trong nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ I?
 
Đồng chí Lê Tiến Trị: Có thể khái quát thành 10 kết quả nổi bật như sau:
 
1. Kinh tế duy trì nhịp độ tăng trưởng khá cao, bình quân 15,6%/năm, giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 71,26 triệu đồng/năm (tăng 31% so với chỉ tiêu Nghị quyết), tương đương 29 triệu đồng/người/năm (tính theo giá trị tăng thêm bình quân đầu người); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. 
 
2. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo đồng bộ và quyết liệt, được các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nhiệt tình hưởng ứng và chung sức xây dựng (đến hết năm 2015, có 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới).
 
3. Công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá (tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 15,5% - 16,5%). Dịch vụ tín dụng, ngân hàng, bưu chính, viễn thông, vận tải, nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, ăn uống và văn hóa phát triển mạnh. 
 
4. Thu ngân sách nhà nước hàng năm tăng khá. Đến năm 2015, thu ngân sách ước đạt 105.000 triệu đồng, bằng 111% so với chỉ tiêu Nghị quyết. 
 
5. Xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị được quan tâm đầu tư. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đang dần hình thành, bao gồm: giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, công viên, cây xanh,...; hệ thống điện chiếu sáng đã bao phủ hầu hết các tuyến đường chính khu vực nội thị; hoàn thành dự án đường nội bộ và kè bờ Lâm viên Bàu Sen (giai đoạn 1), các tuyến giao thông chính của đô thị đang được hoàn thiện.
 
6. Văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, bảo vệ môi trường được chăm lo và có những chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo. Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiến bộ rõ nét; cơ sở vật chất phục vụ học tập, giảng dạy được quan tâm (đến nay có 30/32 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 93%). Chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân có nhiều tiến bộ. Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm được thực hiện tích cực và trở thành phong trào sâu rộng trong nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 (theo chuẩn cũ) ở mức 6,9%, đến năm 2015 (theo chuẩn mới) giảm còn 2,49%.
Lãnnh đạo thị xã thăm mô hình nuôi bò sữa cho hiệu quả cao của ông Hồ Sỹ Điều ở xóm 4, xã Nghĩa Tiến. Ảnh: hữu nghĩa
7. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; không có điểm nóng và các tình huống bị động, bất ngờ xảy ra.
 
8. Công tác xây dựng Đảng đạt được những kết quả quan trọng. Chất lượng sinh hoạt đảng có nhiều đổi mới và tiến bộ. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng được đổi mới; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định rõ hơn.
 
9. Hoạt động của HĐND, UBND các cấp được đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Các kỳ họp HĐND được chuẩn bị chu đáo; chất lượng kỳ họp từng bước được nâng lên. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thị xã và các xã, phường được cụ thể, thiết thực và trách nhiệm hơn.
 
10. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được phát huy; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở được nâng lên; đoàn viên, hội viên hăng hái tham gia tích cực các phong trào và các cuộc vận động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.
 
Phóng viên: Những hạn chế, yếu kém gì trong nhiệm kỳ cần phải có giải pháp khắc phục, thưa đồng chí?
Đồng chí Lê Tiến Trị: Đảng bộ Thái Hòa đã nghiêm túc kiểm điểm, chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, đó là:
 
- Một số chỉ tiêu chưa đạt như Nghị quyết đề ra; tốc độ và chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên địa bàn còn thấp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. 
 
- Một số tổ chức đảng vẫn chưa tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo; công tác xây dựng Đảng ở một số mặt hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 
 
- Hoạt động của chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân còn một số hạn chế. Nội dung, chất lượng giám sát của HĐND chưa bảo đảm sát thực và hiệu quả; tính chủ động trong công việc, chất lượng công tác và việc thực hiện cải cách hành chính ở một số cơ quan, đơn vị thuộc UBND chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và các vấn đề thực tiễn đặt ra. 
 
Phóng viên: Vậy, những bài học kinh nghiệm rút ra trong nhiệm kỳ qua là gì, thưa đồng chí?
 
Đồng chí Lê Tiến Trị: Một số bài học kinh nghiệm đã được đúc rút như sau:
 
1. Phải chăm lo công tác xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của chính quyền trong quản lý, điều hành; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 
 
2. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; phát huy hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị và vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. 
 
3. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường thu hút đầu tư để phát triển nhanh, bền vững. Đồng thời, phải làm tốt công tác quy hoạch, chuẩn bị các điều kiện cơ bản về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, quyết liệt chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính nhằm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. 
 
Phóng viên: Thưa đồng chí! Để Thị xã Thái Hòa vươn lên phát triển xứng tầm trung tâm kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc, một trong những cực tăng trưởng quan trọng của tỉnh thì mục tiêu, phương hướng cho giai đoạn tới như thế nào?
 
Đồng chí Lê Tiến Trị: Có thể nói, những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, cùng với những lợi thế là Thị xã nằm ở trung tâm vùng Phủ Quỳ - vùng trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của miền Tây Nghệ An gắn với khu vực Nam Thanh - Bắc Nghệ. Đây là căn cứ quan trọng để Đảng bộ Thị xã Thái Hòa định hướng phát triển thị xã trở thành trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An.
 
Để thực hiện phương hướng trên, cần quán triệt các quan điểm sau đây:
 
1. Phải vận dụng sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền từ thị xã đến cơ sở; đổi mới và tăng cường công tác dân vận, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân vì mục tiêu phát triển.
 
2. Chú trọng xây dựng và quản lý tốt các loại quy hoạch; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tăng cường đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng và đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. 
 
3. Xác định dịch vụ, thương mại là lĩnh vực ưu tiên phát triển, tạo sự đột phá trong phát triển của thị xã. Quan tâm phát triển sản xuất công nghiệp chế biến, cơ khí và chế tạo ứng dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường; phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn về văn hóa - xã hội; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thái Hòa văn minh, thân thiện và từng bước hiện đại.
 
Từ đó, phải thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; nâng cao chất lượng tăng trưởng, đảm bảo quốc phòng, an ninh, hệ thống chính trị vững mạnh, đưa Thị xã Thái Hòa trở thành trung tâm dịch vụ - thương mại, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa và khoa học công nghệ của vùng Tây Bắc Nghệ An; xây dựng thị xã đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2020.
 
Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!
 
Một số chỉ tiêu chủ yếu Đảng bộ Thị xã Thái Hòa phấn đấu đến năm 2020 đạt và vượt:
 
1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt từ 11,5% đến 12,5%. 
2. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người đến năm 2020 đạt khoảng 70 - 72 triệu đồng.
3. Cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp, thủy sản: 11 - 12%; công nghiệp - xây dựng: 28 - 29%; dịch vụ: 59 - 61%
4. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2020 đạt trên 230.000 triệu đồng.
5. “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” và “xã đạt chuẩn nông thôn mới”: 100%. 
6. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 đạt trên 12.000 tỷ đồng.
7. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm 0,5%. Tỷ lệ đô thị hóa: 50 - 60%
8. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia (mức độ 1): 100%; (mức độ 2): 60%; Tỷ lệ xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế (giai đoạn 2012-2020): 100%.
9. Phấn đấu 100% xã, phường, 75% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 80% trường học đạt tiêu chuẩn "An toàn trật tự" trong thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
10. Phấn đấu hàng năm Đảng bộ thị xã giữ vững danh hiệu “Vững mạnh”.
Hữu Nghĩa (Thực hiện)