Các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy triển khai nhiệm vụ năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở mức cao hơn.

Chiều 11/1, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham gia hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Đức Cường - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Lê Ngọc - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy triển khai nhiệm vụ năm 2023 ảnh 1

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Chủ động tham mưu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ

Năm 2022, các ban Đảng, cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng cấp ủy trong tỉnh đã bám sát định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tiễn của tỉnh, của ngành, địa phương để tham mưu cấp ủy xây dựng, triển khai thực hiện tốt nhiều chương trình, kế hoạch công tác cả năm, hàng quý, hàng tháng. Phối hợp chuẩn bị bài bản, chu đáo các nội dung, đề án phục vụ chương trình làm việc của cấp ủy; giúp cấp ủy thực hiện sự lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực và giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, đặc biệt, trong tham mưu các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, xử lý các vấn đề an ninh, trật tự, bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân.

Các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy triển khai nhiệm vụ năm 2023 ảnh 2

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy báo cáo kết quả hoạt động của các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Ảnh: Mai Hoa

Các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy cũng đã tham mưu đổi mới hình thức, phương pháp, nâng cao hiệu quả công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Nhà nước. Tham mưu sơ kết, tổng kết nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Đặc biệt là phối hợp Ban Kinh tế Trung ương chuẩn bị nội dung báo cáo, tọa đàm, hội thảo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; đồng thời, tham mưu triển khai bài bản nhiều chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Trung ương, cấp ủy cấp trên và cấp ủy cùng cấp về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy cũng đã chủ động thực hiện tốt công tác nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra; xử lý, hướng dẫn xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong công tác nghiệp vụ theo thẩm quyền của từng ban, từng cơ quan; tham mưu cấp ủy xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền và giúp cấp ủy đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết ở các cấp, phát hiện và kiến nghị xử lý kịp thời những vấn đề hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn.

Tại hội nghị, nhiều tham luận của các đơn vị, địa phương cũng đã nêu nhiều cách làm sáng tạo, mô hình hay về công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác dân vận, công tác tuyên giáo, xử lý vấn đề báo chí nêu; tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác kiểm tra, giám sát…

Các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy triển khai nhiệm vụ năm 2023 ảnh 3

Đồng chí Lê Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy giải đáp một số kiến nghị của các địa phương. Ảnh: Mai Hoa

Các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy triển khai nhiệm vụ năm 2023 ảnh 4

Đồng chí Lê Văn Giáp - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy giải đáp một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực kiểm tra, giám sát. Ảnh: Mai Hoa

Ứng dụng đồng bộ, hiệu quả các nền tảng công nghệ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bên cạnh đánh giá cao những nỗ lực và đổi mới, đóng góp của các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên phạm vi toàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng thẳng thắn nêu lên một số hạn chế mà các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy cần đề ra giải pháp khắc phục trong năm 2023.

Trong đó, đáng quan tâm là chất lượng tham mưu một số nội dung chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, cả về tiến độ, quy trình và chất lượng văn bản. Công tác cải cách hành chính, nhất là chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tham mưu còn chậm và chưa đồng bộ.

Các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy triển khai nhiệm vụ năm 2023 ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở mức cao hơn. Ảnh: Mai Hoa

Việc dự báo, phát hiện và đề xuất xử lý những bất cập, vướng mắc, vi phạm trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết từ các cơ quan tham mưu cho cấp ủy có lúc, có việc chưa kịp thời, hiệu quả.

Nêu 3 nội dung lớn của các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy, là tham mưu cho cấp ủy và thực hiện các nhiệm vụ cụ thể theo thẩm quyền, thực hiện công tác quản trị cơ quan, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy cần bám sát Quy định số 04 và Quyết định số 46 của Ban Bí thư Trung ương, quy chế của cấp ủy để cụ thể hóa chương trình, nội dung, nhiệm vụ đúng, sát với tình hình địa phương, đơn vị mình.

Các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy triển khai nhiệm vụ năm 2023 ảnh 6

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong đó, việc tham mưu cần đảm bảo về quy trình thủ tục, theo quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế quản lý của các cấp, các ngành, đơn vị; đảm bảo nâng cao chất lượng văn bản cả về nội dung, hình thức văn bản và văn phong, ngữ pháp, kịp thời về thời gian.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ lớn, trọng tâm trong năm 2023, trong đó có việc phục vụ tổng kết Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An và đánh giá thực hiện nhiệm vụ giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, đề nghị các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy triển khai công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt ngay sau hội nghị này để phục vụ việc lãnh đạo của cấp ủy kịp thời.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quản trị cơ quan; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở mức cao hơn; quan tâm quản lý, đánh giá chính xác chất lượng thực hiện nhiệm vụ của cán bộ theo từng chức danh, nhiệm vụ được phân công trong từng cơ quan, đơn vị; chăm lo bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu từng mảng công tác, đẩy mạnh ứng dụng đồng bộ, hiệu quả các nền tảng công nghệ.

Các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy triển khai nhiệm vụ năm 2023 ảnh 7

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 21 điểm cầu cấp huyện. Ảnh: Mai Hoa

Các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy cần tăng cường công tác phối hợp tốt giữa các ban và giữa các ban với thường trực cấp ủy cấp dưới để đảm bảo các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ hiệu quả, toàn diện; tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, nắm tình hình, dự báo và phát hiện kịp thời các vướng mắc, bất cập từ cơ sở trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và quản lý Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng nhấn mạnh yêu cầu các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy tiếp tục đẩy mạnh tinh thần "tinh thông, trung thực, bản lĩnh, tận tụy, chuyên nghiệp" trong tham mưu và thực hiện nhiệm vụ để ngày càng khẳng định vai trò, sự đóng góp nhiều hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Tin mới

TIN BUỒN

TIN BUỒN

(Baonghean.vn) - Ban lễ tang cùng gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Sông Lam Nghệ An: Muốn danh hiệu không thể thiếu ngoại binh

Sông Lam Nghệ An: Muốn danh hiệu không thể thiếu ngoại binh

(Baonghean.vn) - Trong những danh hiệu mà SLNA đã đạt được tại V.League, đều có đóng góp của các ngoại binh. Mùa giải năm nay Sông Lam Nghệ An không còn có sự phục vụ của Văn Đức và Văn Khánh. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của 2 tân binh hứa hẹn sẽ giúp SLNA có vị trí tốt ở V.League 2023.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/2

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 2/2

(Baonghean.vn) - Ra mắt sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên; Tỉnh đoàn Nghệ An thăm, tặng quà đảng viên lão thành và đảng viên trẻ xuất sắc... là những thông tin chính trong ngày 2/2.
Ban Dân tộc kiểm tra Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc kiểm tra Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Baonghean.vn) - Trong 3 ngày (từ 31/1-2/2), đoàn công tác Ban Dân tộc đi kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi  và một số chính sách liên quan đến đồng bào DTTS tại các huyện miền núi Nghệ An. 
5 vùng quy hoạch mới hai bên bờ sông Vinh

5 vùng quy hoạch mới hai bên bờ sông Vinh

(Baonghean.vn) - Theo quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức không gian ven sông Vinh có nhiều điểm mới. Theo đó có 5 vùng quy hoạch thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhân dân và các nhà đầu tư.
Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai thông báo về việc tuyển dụng Nhân viên Thị trường

Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hoàng Mai thông báo về việc tuyển dụng Nhân viên Thị trường

(Baonghean.vn) - Căn cứ vào nhu cầu sử dụng lao động hiện tại và bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng chiến lược phát triển bền vững, Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai cần tuyển dụng một số ứng viên làm công việc Nhân viên Thị trường thuộc Xí nghiệp Tiêu thụ - Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai.
Khi các đội bóng ‘mạnh vì tài trợ, sợ vì... đụng hàng’

Khi các đội bóng ‘mạnh vì tài trợ, sợ vì... đụng hàng’

(Baonghean.vn) - Từ năm 2000 đến nay, bóng đá xã hội hóa là bước đi nhằm xóa bao cấp (không dùng nguồn ngân sách Nhà nước) để tiến tới chuyên nghiệp, gắn chặt nhà đầu tư, nhà tài trợ với các hoạt động bóng đá. Quá trình này diễn ra với nhiều kết cục khác nhau, đem lại nhiều bài học khác nhau.
Phân khúc xe nào dự báo sẽ hút khách nhất 2023?

Phân khúc xe nào dự báo sẽ hút khách nhất 2023?

Thị trường xe Việt bước vào năm 2023 được dự báo sẽ gặp không ít thử thách. Với thị hiếu của người Việt, những phân khúc vốn hút khách trong những năm qua như sedan hạng B, SUV đô thị và MPV 5+2... được dự báo sẽ tiếp tục phát triển trong năm 2023.
Lãnh đạo tỉnh thăm và làm việc tại Tân Kỳ

Tân Kỳ - Sức vươn mạnh mẽ trong giai đoạn mới

(Baonghean.vn) - Năm 2023, huyện Tân Kỳ sẽ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện - mốc son lớn đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tân Kỳ. Trong quá trình phấn đấu vươn lên, Tân Kỳ ngày một khẳng định vai trò, vị trí ở miền Tây Nghệ An.
Tiếng kêu bên hồ sinh thái Vinh Tân

Tiếng kêu bên hồ sinh thái Vinh Tân

(Baonghean.vn) - Cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, người dân sống trong khu vực hồ sinh thái Vinh Tân đã hết sức bức xúc, có đơn “kêu cứu” vì hồ này bị ô nhiễm nặng môi trường nước.