Công ty Điện lực Nghệ An: Đẩy mạnh chuyển đổi số, đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng

Công ty Điện lực Nghệ An: Đẩy mạnh chuyển đổi số, đem lại nhiều tiện ích cho khách hàng

(Baonghean.vn) - Trong những năm qua, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã triển khai, tăng cường số hóa từ công tác quản lý, vận hành hệ thống điện, cho đến các hoạt động kinh doanh, dịch vụ khách hàng… mang đến những giá trị mới, phục vụ tối ưu nhu cầu của khách hàng.
Điện lực

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị Công ty Điện lực Nghệ An tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân.
Công ty Điện lực Nghệ An: Không ngừng nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng

Công ty Điện lực Nghệ An: Không ngừng nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng

(Baonghean.vn) - Thực hiện chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Nhằm tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, thực hiện lộ trình chuyển đổi số trong điều kiện bình thường mới, 7 tháng đầu năm 2022 Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) đã phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD không ngừng đổi mới nâng cao các dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng sử dụng điện.