Giám đốc lừa đảo gần 1 tỷ chạy xuất khẩu lao động

Giám đốc Tiến đã lừa đảo nhận hồ sơ của nhiều người với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng và cam kết sẽ đưa họ đi xuất khẩu lao động.