HĐND tỉnh giao biên chế công chức năm 2023 giảm so với năm 2022

Mai Hoa 10/12/2022 07:20

(Baonghean.vn) - Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã quyết nghị việc giao biên chế công chức, người lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước năm 2023 giảm so với năm 2022.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 vào sáng 9/12. Ảnh: Thành Cường

Theo đó, tổng biên chế công chức được giao trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước cấp tỉnh và huyện năm 2023 là 3.292 người; trong đó, biên chế trong các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh là 1.717 người; biên chế trong các cơ quan cấp huyện là 1.575 người.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Thành Cường

Tổng số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh và cấp huyện năm 2023 là 265 người.

So với tổng biên chế năm 2022, tổng biên chế toàn tỉnh năm 2023 giảm 26 biên chế tại 15 đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện. Bao gồm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Pù Mát và UBND các huyện: Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong và thành phố Vinh.

Công chức UBND thị xã Thái Hòa xử lý công việc. Ảnh: Mai Hoa

Đồng thời, giảm 4 biên chế dự phòng và tăng biên chế cho cơ quan HĐND, UBND thị xã Hoàng Mai để tổ chức lại Phòng Nội vụ vì dừng thực hiện mô hình thí điểm theo Thông báo số 16-TB/TW, ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị và Công văn số 1368-CT/TU, ngày 16/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan được bố trí tương đương chỉ tiêu năm 2022. Tuy nhiên, có sự điều chỉnh tăng, giảm ở một số cơ quan.

Công chức UBND huyện Nam Đàn giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa". Ảnh: Mai Hoa

Cụ thể, giảm 1 chỉ tiêu của Sở Văn hóa và Thể thao; giảm 1 chỉ tiêu của Sở Thông tin và Truyền thông; bổ sung 1 chỉ tiêu cho UBND huyện Con Cuông, từ 2 lên 3 người và bổ sung 1 chỉ tiêu cho UBND huyện Quỳ Hợp, từ 3 lên 4 người./.

HĐND tỉnh giao biên chế công chức năm 2023 giảm so với năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO