#nâng cao chất lượng

13 kết quả

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Kỳ làm việc với xã Nghĩa Dũng. Ảnh: Hoài Thu

Đảm bảo tính thực chất trong sinh hoạt chi bộ

(Baonghean) - Việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU về Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, với sự tập trung chỉ đạo thực hiện của Tỉnh ủy và các cấp ủy đã tạo nhiều chuyển động tích cực ở cơ sở. Tuy nhiên, thực tiễn đang đặt ra nhiều băn khoăn, trăn trở...
Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố

Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố

(Baonghean) - Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh công bố Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân, đánh dấu sự ra đời của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân trong bộ máy Nhà nước. Qua 57 năm xây dựng và phát triển, ngành Kiểm sát Nghệ An không ngừng trưởng thành thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.
Nghệ An: Sẽ dán tem truy xuất nguồn gốc Cam Vinh

Nghệ An: Sẽ dán tem truy xuất nguồn gốc Cam Vinh

(Baonghean.vn) - Cam Vinh đã trở thành một thương hiệu mạnh của Nghệ An. Vậy làm thế nào để nâng cao chuỗi giá trị của cam Vinh trong sự cạnh tranh gay gắt của nhiều sản phẩm cam hiện nay là vấn đề được UBND tỉnh Nghệ An họp bàn vào ngày 12/4.
Báo Nghệ An tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí

Báo Nghệ An tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm báo chí

(Baonghean.vn)- Tập trung các giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, tăng lượng phát hành báo in và lượng truy cập báo điện tử, tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa - là nội dung được triển khai tại Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017 của Báo Nghệ An được tổ chức sáng 19/1.
Cần nâng cao chất lượng đại trà trong dạy và học ngoại ngữ

Cần nâng cao chất lượng đại trà trong dạy và học ngoại ngữ

(Baonghean.vn) - Sáng 18/1, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để nghe và cho ý kiến về dự thảo Chỉ thị của Ban thưởng vụ Tỉnh ủy "Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ theo đề án Ngoại ngữ quốc gia giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh".
'Điểm sáng' ở một chi bộ

'Điểm sáng' ở một chi bộ

(Baonghean.vn) - Từ sự đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt, Chi bộ xóm 13, xã Diễn Yên (Diễn Châu) đã đề ra nhiều giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và trở thành điểm sáng trong thực hiện các phong trào của huyện.
Đổi mới sinh hoạt chi bộ gắn với trách nhiệm của đảng viên

Đổi mới sinh hoạt chi bộ gắn với trách nhiệm của đảng viên

(Baonghean.vn) - Những năm qua, Đảng bộ thị trấn Anh Sơn đã có những đổi mới cách thức tổ chức, nội dung sinh hoạt, từ đó phát huy tốt vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.
Nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với thực tiễn đời sống của người dân

Nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với thực tiễn đời sống của người dân

(Baoghean.vn) - Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, các chi ủy, chi bộ trên địa bàn xã Nghĩa Yên (Nghĩa Đàn) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên, đưa nội dung sinh hoạt chi bộ gắn với thực tiễn cuộc sống của người dân.