#nông thôn mới

4 kết quả

Tương Dương

Tương Dương: Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch năm 2021

(Baonghean.vn) - Năm 2021 là một năm gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, song với sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có nhiều khởi sắc, quốc phòng - an ninh được giữ vững, tạo đà cho năm mới 2022 gặt hái được nhiều thắng lợi mới.