Thị xã Hoàng Mai: Thu cấp quyền sử dụng đất tăng, thu thuế doanh nghiệp, lệ phí... hụt

(Baonghean.vn) - Mặc dù nguồn thu trên địa bàn thị xã Hoàng Mai trong 3 năm 2016 - 2018 đều có bước tăng trưởng tốt, tuy nhiên chủ yếu tăng từ nguồn thu tiền cấp quyền sử dụng đất, còn một số khoản thu từ doanh nghiệp, thu lệ phí trước bạ… đều hụt.
Chiều 22/4, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có cuộc làm việc với UBND và Chi cục Thuế thị xã Hoàng Mai theo chương trình giám sát công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hoàng Viết Đường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Nợ khó thu có xu hướng gia tăng

Đánh giá công tác thu ngân sách trên địa bàn thị xã trong 3 năm 2016 - 2018 cho thấy, kết quả năm sau cao hơn năm trước, từ đạt gần 192 tỷ đồng (năm 2016) tăng lên 296 tỷ đồng (năm 2018) và so sánh với kế hoạch hàng năm đều vượt dự toán từ 118 - 163%.

Chi cục trưởng Chi cục Thuế thị xã Hoàng Mai Ngô Gia Tinh giải trình nguyên nhân hụt thu ở một số khoản thu. Ảnh: Mai Hoa

Tuy nhiên nguồn thu tăng chủ yếu từ tiền cấp quyền sử dụng đất còn các khoản thu từ doanh nghiệp, thu lệ phí trước bạ, phí và lệ phí khai thác khoáng sản… đều hụt. Thực tế này ảnh hưởng đến công tác điều hành ngân sách trên địa bàn. Một số khoản thu như thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gặp khó.

Mặt khác, mặc dù Chi cục Thuế thị xã đã chủ động triển khai nhiều biện pháp cưỡng chế đối với các trường hợp thuộc diện, song tình hình nợ thuế và nợ khó thu trên địa bàn thị xã có xu hướng tăng do các đối tượng chây ì không thực hiện nghĩa vụ thuế.

Tình hình nợ thuế và nợ khó thu trên địa bàn thị xã Hoàng Mai có xu hướng gia tăng. Thực hiện: Hữu Quân

Có giải pháp chống thất thu

Từ việc giám sát thực tiễn công tác thu ngân sách và thực hiện nghĩa vụ thuế của thị xã, tại cuộc làm việc, một số thành viên đoàn giám sát đặt ra thực tiễn: Việc áp dụng cơ chế các doanh nghiệp tự khai, tự tính, tự nộp thuế chưa tạo được sự tự giác từ đối tượng nộp thuế, dẫn đến hạch toán doanh thu, chi phí khấu trừ, lợi nhuận trước thuế... chưa chính xác. Tình hình này đòi hỏi cơ quan Thuế phải có giải pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ để khắc phục.

Một vấn đề nữa, có một số nguồn thu như: Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hay thu cố định tại xã, thuế thu nhập cá nhân…, thực thu cao hơn dự toán và ngược lại. Điều này cho thấy công tác dự toán chưa chặt chẽ, chưa sát cho nên thị xã cần phối hợp với các cấp, các ngành để có sự điều chỉnh hợp lý.

Bộ phận một cửa tại Chi cục Thuế TX. Hoàng Mai. Ảnh: Mai Hoa

Một số thành viên cũng kiến nghị cơ quan Thuế cần phối hợp chặt với các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là phường, xã trong việc rà soát, thống kê và lập bộ thuế các hộ kinh doanh trên địa bàn chính xác, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, chống thất thu thuế…

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thị xã Hoàng Mai và Chi cục Thuế thị xã trong công tác quản lý, đôn đốc thu và cưỡng chế thu nợ thuế trên địa bàn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh, thị xã cần quan tâm nuôi dưỡng nguồn thu và đảm bảo các nguồn thu tăng trưởng bền vững thông qua đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án, thúc đẩy phát triển sản xuất và tăng cường quản lý thu - chi ngân sách trên địa bàn.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Gắn với đó là quan tâm triển khai các giải pháp chống thất thu thuế, trong đó chú trọng rà soát, kiểm tra, đánh giá đúng đối tượng nộp thuế để áp thuế và tự kê khai nộp thuế chính xác, tính đúng, tính đủ.

Mặt khác, thị xã cần làm tốt công khai việc nộp thuế và đối tượng nộp thuế, huy động sự giám sát của toàn xã hội trong lĩnh vực này; đồng thời nhắc nhở, có giải pháp đôn đốc thu thuế kịp thời…