#tiền bối

2 kết quả

Hồ Tùng Mậu - tấm gương đạo đức cao đẹp, sáng ngời

Hồ Tùng Mậu - tấm gương đạo đức cao đẹp, sáng ngời

(Baonghean.vn) - Đồng chí Hồ Tùng Mậu là tấm gương trong sáng về đạo đức cách mạng nhân, nghĩa, trí, dũng; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Đồng chí đã cống hiến trọn cuộc đời cho nhân dân, cho Tổ quốc, cho Đảng, cho cách mạng. Tên tuổi đồng chí là niềm tự hào của đất nước, của quê hương.