Tính tương đối!

(Baonghean)  Tham nhũng là phải có bè có cánh, độc nhất thì làm sao mà tham nhũng được.
- Cô ơi con gì dài nhất ạ?
- Rắn!
- Nhưng cá voi dài những mấy chục mét mà cô?
- Cái gì cũng mang tính tương đối, chiều dài ở đây cần phải hiểu trên tỷ lệ chiều ngang!
- Thế con gì ngắn nhất cô?
- Con sông!
- Nhưng sông đổ ra tận biển mà cô?
- Cái gì cũng mang tính tương đối, sông dài nhưng chỉ cần một cái đập thủy điện căng ngang là… đứt!
- Cô ơi thế con gì nguy hiểm nhất ạ?
- Vẫn rắn!
- Thế con hổ không nguy hiểm hơn à cô?
- Cái gì cũng có tính tương đối, hổ ăn thịt người nhưng xương hổ nấu cao rất tốt!
- Cô ơi thế con gì không có tay chân mà vẫn chạy nhanh ạ?
- Tất nhiên là rắn!
- Cô ơi thế con gì độc nhất ạ?
- Vẫn lại cứ rắn!
- Thế con gì ít độc nhất ạ?
- Con… tham nhũng!
- Tại sao tham nhũng ít độc nhất à cô?
- Tham nhũng là phải có bè có cánh, độc nhất thì làm sao mà tham nhũng được!
- Thế con rắn có tham nhũng không cô?
- Không thể?
- Tại sao ạ?
- Không có tay chân thì tham nhũng thế nào được!
- Nhưng em nghe nói sắp tới tham nhũng sẽ bị diệt trừ hoàn toàn phải không cô?
- Cái gì cũng có tính tương đối…
Cua Đồng