UBND tỉnh Nghệ An phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 17/3/2023 về việc phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động đảm bảo trật tự ATGT ở tất cả các lĩnh vực giao thông vận tải nhằm thực hiện chủ đề năm 2023 "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn"; phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và người bị thương. Đồng thời, giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông; tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải; tránh xảy ra ùn tắc trên các trục giao thông chính; các đầu mối giao thông trọng điểm và trên địa bàn thành phố Vinh.

UBND tỉnh Nghệ An phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT năm 2023 ảnh 1
Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 tổ chức kiểm tra nồng độ cồn theo hình thức lưu động trên Quốc lộ 46 ngày 13/3. Ảnh: Đình Tuyên

UBND tỉnh yêu cầu: Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT; nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật của từng người tham gia giao thông, xây dựng văn hoá giao thông an toàn trong cộng đồng.

Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân thông qua phong trào thi đua, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người tham gia công tác đảm bảo trật tự ATGT trong các đơn vị, địa phương quyết tâm phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn”.

UBND tỉnh Nghệ An phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT năm 2023 ảnh 2

Việc kiểm tra nồng độ cồn được lực lượng CSGT Nghệ An thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Đình Tuyên

Kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An cũng nêu rõ: Phong trào thi đua phải được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người tham gia giao thông tích cực tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thường xuyên, liên tục.

Nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, phù hợp với mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện cụ thể của đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023 với các phong trào thi đua do cấp trên phát động.

Các cấp, ngành, các đoàn thể chính trị xã hội phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao; gắn kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh Nghệ An phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT năm 2023 ảnh 3

Đội CSGT - TT Công an TP. Vinh kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh tư liệu: Lê Thắng

Để thực hiện được mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, tổ chức đoàn thể xã hội cấp tỉnh là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, tập trung thực hiện tốt 08 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Tiếp tục kiện toàn nâng cao hiệu lực, hiệu quả của Ban An toàn giao thông các cấp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

- Nghiên cứu, tham mưu, góp ý cấp có thẩm quyền hoàn thiện chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT, nhằm áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn; lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vào các quy hoạch ngành, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải.

- Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng đường thuỷ nội địa.

- Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phương tiện, linh kiện, vật liệu và hạ tầng để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và lưu hành đối với phương tiện, thân thiện với môi trường.

UBND tỉnh Nghệ An phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT năm 2023 ảnh 4
Đoàn kiểm tra các điểm tái lấn chiếm tại địa bàn xã Minh Sơn (Đô Lương). Ảnh tư liệu: Đ.C

-Tập trung chỉ đạo tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số biện pháp tăng cường giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 - 2025.

- Kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi chấp hành pháp luật làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự ATGT vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp vận tải.

UBND tỉnh Nghệ An phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự ATGT năm 2023 ảnh 5
Tuyên truyền ATGT cho học sinh Trường THCS Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa. Ảnh tư liệu: Đức Vũ

- Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật, đạo đức công vụ về bảo đảm trật tự ATGT, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm bảo đảm an toàn giao thông, đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác quản lý vận tải; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành Giao thông vận tải, Công an, Y tế (về nạn nhân nhập viện, số liệu người chết, bị thương do tai nạn giao thông), Tài chính.

- Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; cải thiện năng lực sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế thôn, bản, trạm y tế; nâng cao năng lực chuyên môn, phương tiện, trang thiết bị cho bệnh viện và trung tâm y tế tuyến huyện bảo đảm khả năng tiếp cận hiện trường và cứu chữa đa số thương tích cho nạn nhân tai nạn giao thông; khẩn trương xây dựng ứng dụng báo thông tin tai nạn giao thông trên nền kỹ thuật số nhằm kịp thời nắm bắt thông tin để xử lý và khắc phục hậu quả của tai nạn giao thông.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ ngày 20/3/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Nghệ An chính thức công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024; Hỗ trợ xây dựng mô hình xử lý chất thải sinh hoạt cấp huyện; Nhiều vườn cây cao su đang trong độ tuổi cho khai thác đã bị đốn hạ... là những thông tin nổi bật trong ngày 26/3.
Vườn cao su 0,6 ha của gia đình bà Hằng được chặt, chuyển sang trồng ổi mặc dù mới bước vào thu hoạch mủ năm thứ 3. Ảnh: Phú Hương

Phập phù cao su Phủ Quỳ

(Baonghean.vn) - Có mặt trên đất Phủ Quỳ từ những năm 1960 của thế kỷ trước, trải qua nhiều thăng trầm, cây cao su vẫn được ví là “vàng trắng”, đem lại thu nhập khá cao cho người dân vùng miền núi. Thế nhưng những năm gần đây, nhiều vườn cây cao su đang trong độ tuổi cho khai thác đã bị đốn hạ.
Ẩm thực

Trải nghiệm tinh hoa ẩm thực Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghệ An không chỉ được biết đến là vùng địa linh nhân kiệt, mà còn được biết đến là vùng quê giàu bản sắc văn hóa, trong đó có văn hóa ẩm thực. Về Nghệ An, thưởng thức các món đặc sản, khách sẽ mong ước có ngày trở lại.
Nguyên nhân Bayern Munich 'giữa đường trảm tướng'

Nguyên nhân Bayern Munich 'giữa đường trảm tướng'

(Baonghean.vn) - Bayern đang có phong độ cực tốt tại UEFA Champions League với tỷ lệ thắng 100% (8/8), thế nhưng họ lại sa thải HLV Julian Nagelsmann thay bằng Thomas Tuchel trước trận tứ kết cúp C1 với Manchester city, khiến người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới hết sức bất ngờ và khó hiểu.
Điểm tuần: Hàng xách tay

Điểm tuần: Hàng xách tay

(Baonghean.vn) - Không phải cứ hàng xách tay là bất hợp pháp, nhưng rõ ràng hàng xách tay đã và đang tồn tại, nó với giá bán rẻ hơn rất nhiều so với chính ngạch, tạo nên sự bất bình đẳng trong thương mại và gián tiếp làm giảm động lực sản xuất.