UBND tỉnh Nghệ An thông qua Dự thảo Đề án xây dựng Đô Lương trở thành thị xã trước năm 2030 ​

(Baonghean.vn) - Theo dự thảo đề án, lộ trình xây dựng đô thị Đô Lương đạt đô thị loại IV trước năm 2025 và định hướng phát triển huyện Đô Lương trở thành thị xã theo hướng thương mại, dịch vụ trước năm 2030.

Chiều 23/12, tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 12, UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo đề án xây dựng và phát triển đô thị Đô Lương đạt đô thị loại IV, trở thành thị xã theo hướng thương mại, dịch vụ.

Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh vào chiều 23/12. Ảnh: Phạm Bằng
Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh vào chiều 23/12. Ảnh: Phạm Bằng

Để đáp ứng yêu cầu phát triển và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025, UBND tỉnh đồng ý cho huyện Đô Lương xây dựng Đề án xây dựng và phát triển đô thị Đô Lương đạt đô thị loại IV, trở thành thị xã theo hướng thương mại, dịch vụ.

Theo dự thảo đề án, lộ trình xây dựng đô thị Đô Lương đạt đô thị loại IV trước năm 2025 và định hướng phát triển huyện Đô Lương trở thành thị xã theo hướng thương mại, dịch vụ trước năm 2030.

Về định hướng khu vực phát triển, đô thị Đô Lương chia thành 3 khu vực có tính chất khác nhau, tạo nên sự đa dạng và sức hút đô thị: Khu vực có tính chất lịch sử, truyền thống; Khu vực phát triển các khu đô thị mới về khu nhà ở và dịch vụ thương mại; Khu vực phát triển đô thị mới có tính chất  dịch vụ, công nghiệp và xây dựng.

Ông Hoàng Văn Hiệp - Chủ tịch UBND huyện Đô Lương trình bày dự thảo Đề án. Ảnh: Phạm Bằng
Ông Hoàng Văn Hiệp - Chủ tịch UBND huyện Đô Lương trình bày dự thảo đề án. Ảnh: Phạm Bằng

Huyện Đô Lương hiện tại có 32 xã và 1 thị trấn. Dự kiến, khi huyện Đô Lương trở thành thị xã, đô thị Đô Lương sẽ chia làm 12 phường; 19 xã còn lại dự kiến sẽ chia thành 12 xã. Tổng cộng đơn vị hành chính cấp phường, xã khi huyện Đô Lương trở thành thị xã là 24 đơn vị hành chính, giảm được 9 đơn vị hành chính cấp xã.

Theo dự thảo, về lĩnh vực thương mại, dịch vụ, phấn đấu đến năm 2025, tổng giá trị gia tăng đạt 6.209,88 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt khoảng 10,19%. Ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng khoảng 51,0% trong tổng thể cơ cấu kinh tế của huyện, đến năm 2030 tăng trên 54,0%.

Về lĩnh vực văn hóa - du lịch, phát triển hệ thống thiết chế chế văn hóa, thể thao cơ sở, thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân bao gồm nhà văn hóa, khu vui chơi, giải trí, các cơ sở thể dục, thể thao, thành lập các câu lạc bộ văn hóa, thể thao.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh đóng góp ý kiến vào dự thảo đề án. Ảnh: Phạm Bằng
Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Mỹ Hạnh đóng góp ý kiến vào dự thảo đề án. Ảnh: Phạm Bằng

Để xây dựng huyện Đô Lương trở thành thị xã theo hướng thương mại, dịch vụ trước năm 2030, dự thảo đề án nêu ra 7 nhóm giải pháp cụ thể. Trong đó, tập trung công tác quy hoạch, định hướng, chỉnh trang phát triển đô thị; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị; Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đô thị; Hoàn thành kết cấu hạ tầng đô thị, thị xã theo tiêu chí; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Về giải pháp huy động nguồn vốn, nguồn lực, UBND tỉnh đồng ý trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho phép chủ trương xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ xây dựng và phát triển đô thị Đô Lương đạt đô thị loại IV, trở thành thị xã theo hướng thương mại, dịch vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận phiên họp chiều 23/12. Ảnh: Phạm Bằng
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận phiên họp chiều 23/12. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi nghe ý kiến các thành viên dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cho biết, UBND tỉnh thống nhất thông qua nội dung dự thảo đề án và đề nghị huyện Đô Lương tiếp thu nghiêm túc ý kiến các thành viên UBND tỉnh, hoàn thiện dự thảo đề án để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào kỳ họp sắp tới.

Chủ tịch UBND tỉnh: 'Không để ai thiếu đói, không để ai không có Tết'

Chủ tịch UBND tỉnh: 'Không để ai thiếu đói, không để ai không có Tết'

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm trong quý I/2022 và yêu cầu các cấp, các ngành phải đặc biệt quan tâm đến các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, “không để ai thiếu đói, không để ai không có Tết”.


Tin mới

Bảo hiểm xã hội Nghệ An: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân

Bảo hiểm xã hội Nghệ An: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân

(Baonghean.vn) - Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ thông tin, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
Ứng dụng công nghệ, tạo đột phá trong cải cách hành chính

Ứng dụng công nghệ, tạo đột phá trong cải cách hành chính

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tích cực ứng dụng công nghệ nhằm tạo đột phá trong cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả.
Đảo chè Thanh Chương

Những điểm đến hấp dẫn ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Với lịch sử lâu đời, cảnh quan non nước hữu tình, nhiều di tích, danh thắng, huyện Thanh Chương không chỉ nổi tiếng với truyền thống cách mạng, hiếu học, mà còn là điểm đến hấp dẫn của du khách trên hành trình khám phá miền Tây xứ Nghệ.
TIN BUỒN

Tin buồn

(Baonghean.vn) - Thanh tra tỉnh Nghệ An và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
Chuyển động từ ‘Chỉ thị xóa nghèo’

Chuyển động từ ‘Chỉ thị xóa nghèo’

(Baonghean.vn) - L.T.S: Bằng việc ban hành Chỉ thị “Cán bộ, đảng viên giúp đỡ hộ nghèo” trên tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, đảng viên của huyện nghèo miền núi Kỳ Sơn đã tiết kiệm chi tiêu, phát huy khả năng của bản thân để giúp đỡ hàng trăm hộ thoát khỏi đói nghèo.