Khắc phục 'căn bệnh' thờ ơ, vô cảm

Khắc phục 'căn bệnh' thờ ơ, vô cảm

(Baonghean.vn) - Thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm với công việc, quyền lợi của dân là một “căn bệnh”. Đây là một trong những nguyên nhân làm mất niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền và ảnh hưởng tiêu cực đến yếu tố yên dân, sự đồng thuận xã hội. Nhận thức rõ tác hại của “căn bệnh” này, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã có nhiều giải pháp khắc phục.
Xây dựng hệ thống chính trị là một yêu cầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Tự soi, tự sửa có làm giảm oai phong?

(Baonghean.vn) - Tự soi, tự sửa là việc của riêng mình, của chính mình, là đấu tranh ngay với cái tôi ở trong mình. Soi đúng thì sẽ sáng hơn, sửa đúng thì sẽ đẹp hơn. Trong mỗi tập thể cũng tương tự như vậy.
'Tiếp sức' cho công tác xây dựng Đảng

'Tiếp sức' cho công tác xây dựng Đảng

(Baonghean.vn) - Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII (từ ngày 4 đến 10/5/2022) đã tập trung nghiên cứu, đánh giá, thảo luận và quyết nghị các vấn đề quan trọng. Trong 6 nội dung kết luận hội nghị, công tác xây dựng Đảng được xem là then chốt.
Xây dựng bản lĩnh đấu tranh, loại bỏ tư tưởng xấu độc

Xây dựng bản lĩnh đấu tranh, loại bỏ tư tưởng xấu độc

(Baonghean.vn) - Các thế lực thù địch, phản động đang lợi dụng nhiều kênh thông tin, tuyên truyền các ấn phẩm văn hóa độc hại, nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sai lệch giá trị tốt đẹp, bản chất, khoa học, cách mạng đúng đắn của Chủ nghĩa Mác- Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới đất nước… Điều đó đòi hỏi cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, có khả năng “miễn dịch” đối với các âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù.
Nâng cao uy tín cán bộ

Nâng cao uy tín cán bộ

(Baonghean.vn) - Mỗi kỳ bầu cử, hoặc kiện toàn nhân sự trong hệ thống chính trị các cấp, người dân thường có tâm lý ngóng chờ, để xem người được tín nhiệm đề cử, bổ nhiệm vào các vị trí ấy là ai, năng lực thế nào, uy tín ra sao...
Tại Việt Nam, không ai bị bắt giữ, xét xử vì ‘bày tỏ chính kiến’

Tại Việt Nam, không ai bị bắt giữ, xét xử vì ‘bày tỏ chính kiến’

(Baonghean.vn) - Quan tâm bảo vệ và thúc đẩy các quyền cơ bản của con người là mục tiêu mà Việt Nam luôn hướng tới. Điều đó đã được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013, các văn bản pháp luật liên quan và được tôn trọng, tổ chức triển khai trên thực tế, được khẳng định qua những thành tựu mà Việt Nam đạt được hằng năm. Thế nhưng một số tổ chức, cá nhân thù địch vẫn cố tình bóp méo, xuyên tạc, phủ nhận những thành tựu bảo đảm nhân quyền của Việt Nam.
Công khai quy hoạch cán bộ

Công khai quy hoạch cán bộ

(Baonghean.vn) - Quy hoạch cán bộ là một nội dung trọng yếu trong công tác cán bộ của Đảng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nề nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.
Vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa xã hội vào sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

Vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa xã hội vào sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một công trình khoa học có tầm khái quát, đúc kết thực tiễn và nêu lên những vấn đề lý luận về mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đóng góp quan trọng vào kho tàng lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam

Phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam

Ngay sau khi ra mắt độc giả, cuốn sách "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" được nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu đánh giá là tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng có của Đảng ta về mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam, trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Không nói dai, viết dài

Không nói dai, viết dài

(Baonghean.vn) - Thời đại 4.0, nói, viết sao cho gọn, đủ, chính xác, hấp dẫn, thiết thực là một yêu cầu đối với người cán bộ, nhất là các vị lãnh đạo.
Tự hào 92 mùa Xuân có Đảng!

Tự hào 92 mùa Xuân có Đảng!

(Baonghean.vn) - Đảng ta ra đời vào một thời điểm của mùa Xuân - đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thú vị. Suốt 92 năm qua, Đảng luôn luôn đồng hành cùng mùa Xuân của dân tộc.
Dựa vào Nhân dân để làm tốt công tác cán bộ của Đảng

Dựa vào Nhân dân để làm tốt công tác cán bộ của Đảng

(Baonghean.vn) - Công tác cán bộ, nhất là việc lựa chọn cán bộ có đức, có tài cho đất nước được Nhân dân hết sức quan tâm. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. 1 trong 10 nhiệm vụ, giải pháp quan trọng về xây dựng Đảng được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng quyết nghị: “Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng”.
Phía sau cái gọi là ‘giải thưởng nhân quyền’

Phía sau cái gọi là ‘giải thưởng nhân quyền’

(Baonghean.vn) - Ngày 19/1/2022, quỹ Martin Ennals tại Geneva (Thụy Sỹ) đã công bố giải thưởng Martin Ennals 2022 dành cho những người bảo vệ nhân quyền. Trong 3 người được “nhận giải” năm 2022, có Phạm Thị Đoan Trang. Đây là một sự kiện kệch cỡm của quỹ Martin Ennals.
RFA lại giở trò 'nghe hơi nồi chõ'

RFA lại giở trò 'nghe hơi nồi chõ'

(Baonghean.vn) - Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất theo hình thức trực tuyến của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XV vừa diễn ra và thành công rất tốt đẹp. Thế nhưng đã thành thói quen, thông qua một vài trang mạng ở hải ngoại, các thế lực thù địch, phản động và những kẻ cơ hội chính trị lại tung ra những luận điệu sai trái nhằm kích động, gieo rắc sự hoài nghi, phủ nhận ý nghĩa và vai trò của sự kiện quan trọng này.