#chuyên đề

8 kết quả

Triển lãm

Hơn 120 hình ảnh, tư liệu về tình hữu nghị Việt Nam - Lào được trưng bày tại Khu Di tích Kim Liên

(Baonghean.vn) - Sáng 10/8, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên tổ chức khai mạc Triển lãm “Khắc sâu tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” và khai mạc Hội thảo hướng dẫn nghiệp vụ Chủ đề “Đổi mới công tác trưng bày và truyền thông theo định hướng chuyển đổi số tại Hệ thống Bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh giai đoạn hiện nay”.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập huấn chuyên đề về văn kiện Đại hội XII của Đảng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập huấn chuyên đề về văn kiện Đại hội XII của Đảng

(Baonghean.vn)- Sáng 28/6, tại TP. Vinh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tập huấn chuyên đề: Những nội dung cốt lõi trong văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng về lĩnh vực kinh tế cho đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các  trưởng, phó ban tuyên giáo Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành, thị; Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành thị cùng trưởng ban tuyên giáo và các báo cáo viên ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.