Clip trận lụt ''lịch sử'' tại thành Vinh

Xem tiếp

Có thể bạn quan tâm

https://d5.hadarone.com/vast3?plm=1762