Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ xuất sắc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Phát biểu tại Hội nghị biểu dương, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu đối với các tổ chức Đảng, chi bộ trong doanh nghiệp trong tổ chức sinh hoạt chi bộ phải đảm bảo phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp cụ thể, tránh rập khuôn, máy móc, lối mòn.
Sáng 25/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 13 của Tỉnh ủy". Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; tham dự có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cùng cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Mai Hoa ảnh 1

Sáng 25/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 13 của Tỉnh ủy". Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; tham dự có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam cùng cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An hiện có 136 tổ chức cơ sở Đảng (61 đảng bộ và 75 chi bộ cơ sở); 336 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở và đảng ủy bộ phận với gần 5.800 đảng viên.

Triển khai Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành năm 2017 về Nâng cao sinh hoạt chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã chú trọng quán triệt sâu rộng đến tận chi bộ, đảng viên; ban hành 17 văn bản chỉ đạo (cấp ủy cơ sở ban hành 62 văn bản), gắn triển khai Chỉ thị số 13 với các chỉ thị, kết luận, nghị quyết, hướng dẫn các cấp liên quan đến công tác xây dựng Đảng và sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh nêu những kết quả đạt được và các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp thời gian tới. Ảnh: Mai Hoa ảnh 2

Đồng chí Phan Thị Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh nêu những kết quả đạt được và các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp thời gian tới. Ảnh: Mai Hoa

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh quan tâm xây dựng chi bộ vững mạnh với những cách làm hay, sáng tạo trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ.

Thường trực Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị hàng tháng đối với cán bộ theo dõi cơ sở để nghe và cho ý kiến chỉ đạo đối với từng đơn vị trực thuộc, trong đó có chất lượng, số lượng các kỳ sinh hoạt chi bộ; phân công cấp ủy định kỳ dự sinh hoạt với các chi bộ trực thuộc; quan tâm sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung thiết thực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Trong sinh hoạt thường xuyên gắn thực hiện Chỉ thị số 05, Kết luận số 01 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) với phong trào thi đua lao động, sáng kiến kỹ thuật và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa ảnh 3

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Các cấp ủy, chi bộ quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, coi trọng tự phê bình và phê bình; phương pháp điều hành, kỹ năng tổ chức sinh hoạt của bí thư chi bộ; ý thức, trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến của đảng viên; nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, toàn diện cả về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại cơ sở; đặc biệt là công tác nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động, kịp thời đề xuất giải pháp giải quyết những quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động.

Thông qua sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhiều chi bộ, bí thư có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của các doanh nghiệp có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối là 8,3%; nộp ngân sách tăng trưởng bình quân hàng năm là 13,71% (chiếm từ 16,5 - 20% tổng thu nội địa của tỉnh.

Đời sống, việc làm của cán bộ, đảng viên và người lao động được đảm bảo và không có đình công, bãi công xảy ra trong các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối.

Một trong những vai trò của chi bộ trong doanh nghiệp là lãnh đạo đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, tạo sự lan tỏa đến quần chúng lao động. Ảnh: Mai Hoa ảnh 4

Một trong những vai trò của chi bộ trong doanh nghiệp là lãnh đạo đảng viên nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, tạo sự lan tỏa đến quần chúng lao động. Ảnh: Mai Hoa

Tránh rập khuôn, máy móc, lối mòn

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; biểu dương chi bộ, bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 13 của Tỉnh ủy" với quy mô và trang trọng; đồng thời ghi nhận, biểu dương việc triển khai chỉ đạo với nhiều đổi mới, sáng tạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trong nâng cao vai trò của tổ chức Đảng, cấp ủy, cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp ngày càng được khẳng định, phát huy và hoạt động các tổ chức, đoàn thể có nhiều đổi mới, hiệu quả hơn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của chi bộ, sinh hoạt chi bộ và mối quan hệ chất lượng sinh hoạt chi bộ với năng lực lãnh đạo của chi bộ, của tổ chức Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp phải đảm bảo phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp cụ thể, tránh rập khuôn, máy móc, lối mòn. Ảnh: Mai Hoa ảnh 5

Đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh sinh hoạt chi bộ trong doanh nghiệp phải đảm bảo phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp cụ thể, tránh rập khuôn, máy móc, lối mòn. Ảnh: Mai Hoa

Sinh hoạt chi bộ là một hoạt động rất đặc biệt và cùng với hình ảnh, vai trò cá nhân của đảng viên quyết định vai trò, hình ảnh của tổ chức Đảng trong thực hiện sứ mệnh lãnh đạo của mình. Như vậy, nếu coi tổ chức Đảng là một chỉnh thể thống nhất thì sinh hoạt chi bộ là một mặt hữu cơ không thể thiếu trong chỉnh thể đó.

Đảng ta cũng đề ra các phương pháp lãnh đạo bằng ban hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch; lãnh đạo thông qua đảng viên. Chủ trương, nghị quyết của Đảng là quyết nghị, ý chí của tập thể mà tập thể là các đảng viên thông qua hội, họp, sinh hoạt, thảo luận; kể cả đảng viên khi nói và làm phải theo nghị quyết. Như vậy, vai trò hết sức quan trọng của sinh hoạt tập thể.

Sinh hoạt chi bộ cũng đảm bảo “rường cột” tập trung dân chủ của Đảng, đặc biệt để đảm bảo mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể; yêu cầu cá nhân phải phục tùng tổ chức, trước sinh hoạt, trong sinh hoạt có thể có ý kiến khác nhau, thậm chí tranh luận nhau “nảy lửa”, nhưng sau sinh hoạt đã có quyết nghị, nghị quyết của chi bộ thì đảng viên phải tuân thủ, hành động theo quyết nghị, nghị quyết đó.

Sản phẩm của sinh hoạt chi bộ là quyết định về các chủ trương, chính sách, kế hoạch, biện pháp để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể nhằm lãnh đạo hệ thống chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, Nhân dân, người lao động và quyết định phương hướng hành động của tổ chức Đảng và đảng viên trong tổ chức Đảng.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa ảnh 6

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt thì các quyết nghị của tổ chức Đảng đó mới đáp ứng yêu cầu sự lãnh đạo, mới dẫn dắt được Nhân dân và các phong trào xã hội.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt mới đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo thống nhất của tổ chức; chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt thì đảng viên mới nhận thức rõ được nhiệm vụ của mình và biết cách để thực hiện được nhiệm vụ đó.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt thì sự đoàn kết của chi bộ cũng sẽ mới đảm bảo một cách chắc chắn.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa ảnh 7
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An biểu dương 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Văn Thông cũng đã định hướng, gợi mở một số biện pháp, giải pháp, cách thức nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; trong đó nhấn mạnh khâu chuẩn bị, quy trình sinh hoạt chi bộ phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp cụ thể, tránh rập khuôn, máy móc, lối mòn; bám sát thực hiện các tiêu chí Quy định số 08 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ với tinh thần tự giác đánh giá, kiểm điểm chính mình, tránh chạy theo tiêu chí làm lệch hướng sinh hoạt chi bộ.

Phân tích về những đặc thù, khó khăn riêng của tổ chức Đảng trong từng doanh nghiệp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu “bất di, bất dịch” là Đảng nói và làm như thế nào để doanh nghiệp đồng tình ủng hộ và đem lại lợi ích cho người lao động, cho doanh nghiệp.

Muốn vậy, tổ chức Đảng phải làm rất nhiều việc, trong đó có sự nêu gương của cán bộ, đảng viên bắt đầu từ đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kiên trì công tác tuyên truyền, vận động, sẻ chia với doanh nghiệp; xây dựng mối quan hệ hữu cơ, tác động ảnh hưởng và cần nhau giữa chủ doanh nghiệp – công nhân, người lao động và các tổ chức chính trị để đạt một mục tiêu chung là phát triển của doanh nghiệp, đảm bảo tốt quyền lợi của người lao động.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh biểu dương 18 chi bộ và 18 bí thư chi bộ có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

tin mới

4 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển hội nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm xây dựng và phát triển Hội Nông dân trong nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng chương trình hoạt động, phát triển hội trong nhiệm kỳ tới.

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

Trung thu ấm áp, ý nghĩa với trẻ em vùng biên giới

(Baonghean.vn) - Gần 500 thiếu nhi xã biên giới Môn Sơn  (Con Cuông) và các cháu được Bộ đội Biên phòng nhận đỡ đầu đã được đón Tết Trung thu 2023 ấm áp, ý nghĩa. Hoạt động này đã cổ vũ, động viên các em học sinh nghèo nơi biên cương nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. 

Nông dân kỳ vọng gì vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Video: Nông dân đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đại hội Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028 đề ra nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát huy vai trò của tổ chức Hội và hội viên nông dân. Tại Đại hội, nhiều hội viên, nông dân đã bày tỏ niềm tin, kỳ vọng vào một chặng đường nhiều đổi mới,...

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

[Infographics] Những kết quả nổi bật của TP Vinh sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) -Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thành phố Vinh đã đạt được những kết quả khá tích cực, một số lĩnh vực đã hình thành yếu tố trung tâm vùng; từng bước đóng vai trò là cực tăng trưởng, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

Khơi dậy sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh trong các doanh nghiệp Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần khơi dậy sức sáng tạo của người lao động, thúc đẩy phát triển của từng doanh nghiệp.

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

Linh hoạt trong vận động làm nhà ở cho người nghèo ở Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 21 của BTV Tỉnh ủy về vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo; huyện Hưng Nguyên đã chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo và kết quả mang lại bước đầu tích cực.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng giai cấp nông dân và thực hành dân chủ ở nông thôn - Vận dụng vào xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

(Baonghean.vn) -  Xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh theo tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ trương nhất quán của Đảng ta, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” trong công cuộc đổi mới đất nước, định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và trao quà trẻ khuyết tật, mồ côi

(Baonghean.vn) - Ngày 23/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An do Đại biểu Quốc hội, GS.TS, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành làm trưởng đoàn đã đến các xã Thanh Khai và Thanh Xuân (Thanh Chương) dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ nghèo.

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại TP. Hồ Chí Minh trao nhiều phần quà cho người nghèo, học sinh tại huyện Tương Dương

(Baonghean.vn) - Chiều 23/9, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với một số doanh nghiệp trao các phần quà trị giá hơn 240 triệu đồng cho người nghèo, học sinh nghèo huyện Tương Dương.

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

Sôi nổi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023-2028

(Baonghean.vn) - Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều hoạt động sôi nổi với các công trình, phần việc thiết thực, cụ thể, chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Nghệ An lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra vào 2 ngày (27, 28/9) sắp tới.

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

Vùng cao Quế Phong - nửa nhiệm kỳ vượt khó, tạo dấu ấn phát triển

(Baonghean.vn) -Nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ lần thứ XXII đề ra. 

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

Những nỗ lực vận động đồng bào ở vùng biên Kỳ Sơn không theo 'đạo lạ'

(Baonghean.vn) - Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào các dân tộc thiểu số, các thế lực thù địch tìm cách phá hoại sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp. Huyện Kỳ Sơn đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới bằng nhiều giải pháp phù hợp.

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

Nghệ An khởi động xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi.

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Triển khai công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ các cấp ở Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029

(Baonghean.vn) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức sớm trước 1 tháng so với quy định của Trung ương. Cụ thể, ở cấp xã sẽ hoàn thành trong tháng 3/2024; hoàn thành ở cấp huyện trong tháng 5/2024 và cấp tỉnh hoàn thành trong tháng 7/2024.

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Việt Nam và Cuba nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp, công nghệ sinh học, dược phẩm

Đây là một trong nhiều nội dung được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Thứ nhất kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Ricardo Cabrisas Ruiz thống nhất trong cuộc hội đàm tại Trụ sở Chính phủ Cuba, Thủ đô La Habana, chiều 18/9 (giờ địa phương).