GPMB giai đoạn 1 dự án hồ chứa nước bản Mồng đạt 56%

(Baonghean.vn) – Đây là số liệu được Hội đồng đền bù, hỗ trợ, tái định cư huyện Quỳ Châu thực hiện, tính đến hết tháng 11/2015.

Giai đoạn I của dự án hồ chứa nước bản Mồng gồm các hạng mục đập phụ, kênh tiêu Châu Bình và kênh thông hồ với tổng diện tích cần thu hồi là 119 ha.  Đến nay, Quỳ Châu đã thu hồi và bàn giao mặt bằng thi công tại khu vực đập phụ 1, bãi thải số 1, 2, 3, 4, 5, tuyến kênh tiêu Châu Bình từ K0+000 đến K8+108;… với tổng diện tích 66,68 ha, tương đương 56%.

Kênh tiêu Châu Bình thuộc dự án hồ chứa nước bản Mồng đang thi công.

Tiến độ GPMB này được đánh giá là chưa đạt được mục tiêu của kế hoạch đặt ra. Nguyên nhân là do trong quá trình thực hiện công tác đền bù, hỗ trợ, một số hộ dân chưa đồng thuận với đơn giá về đất đai, cây cối, hoa màu, công trình kiến trúc; đồng thời có 28 hộ sản xuất ổn định lâu năm trên phần diện tích đất của Lâm trường Cô Ba nên việc lập hồ sơ đền bù, hỗ trợ GPMB gặp khó khăn;…

Mặt khác, kinh phí phục vụ cho việc chi trả đền bù, hỗ trợ vẫn còn thiếu. Tính đến nay, Hội đồng đền bù, hỗ trợ, tái định cư huyện Quỳ Châu đã tiến hành lập hồ sơ đền bù cho 455/531 hộ bị ảnh hưởng và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 368 hộ với tổng kinh phí 100,12 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng số tiền chi trả mới được hơn 88 tỷ đồng, còn thiếu gần 12 tỷ đồng.

Gia đình anh Nguyễn Trần Luyện, bản Quỳnh 2, xã Châu Bình (ngoài cùng bên phải) đã xây dựng lại nhà ở theo hình thức xen dắm sau khi nhận được tiền đền bù.

Hiện nay, huyện này đang tập trung các giải pháp đồng bộ nhằm đẩy nhanh tiến độ GPMB; đồng thời triển khai các bước để xây dựng hạ tầng các khu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng phải di dời, phấn đấu hoàn thành trong năm 2016.

Thành Duy