HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trong phiên làm việc sáng 14/7 của Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ảnh 1

Toàn cảnh phiên làm việc sáng 14/7 tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII;...

THEO DÕI CHẶT CHẼ THỊ TRƯỜNG, GIÁ CẢ HÀNG HÓA

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của UBND tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các cơ quan của HĐND tỉnh cơ quan hữu quan và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp những tháng đầu năm, tình hình giá cả đầu vào, đặc biệt giá xăng, dầu tăng cao đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ và nỗ lực của các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả tích cực.

HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ảnh 2

Các đồng chí chủ tọa Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Tuy vậy, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện một số dự án còn chậm so với yêu cầu. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế.

Cùng với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, nhất là Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; các nghị quyết và văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, HĐND tỉnh đã nhấn mạnh 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội trong 6 tháng cuối năm 2022 các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt.

HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ảnh 3

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Nghệ An Bùi Duy Sơn trình bày dự thảo Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng, trình phê duyệt, triển khai thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm thuộc Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Trong đó, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các bộ, ngành liên quan tập trung chuẩn bị tốt các nội dung tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26NQ/TW ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị theo kế hoạch đề ra; tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2010.

HĐND tỉnh cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt đảm bảo chất lượng, tiến độ; đồng thời, tích cực triển khai, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch xây dựng vùng huyện; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh; đề án điều chỉnh mở rộng Khu kinh tế Đông Nam.

Nhóm nhiệm vụ thứ hai là thúc đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu và kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2022. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ảnh 4

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

HĐND tỉnh yêu cầu rà soát nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm để chủ động chỉ đạo thực hiện linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế; nắm bắt, đánh giá cụ thể khó khăn, vướng mắc để kịp thời giải quyết, tháo gỡ cho doanh nghiệp, người dân, nhất là các dự án tạo động lực, các dự án sử dụng nhiều lao động trong Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025; triển khai các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu nông sản, nhất là các nông sản đang vào mùa thu hoạch; chủ động cập nhật các kịch bản, phương án phòng, chống cháy rừng, thiên tai năm 2022, hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2022;…

Đặc biệt, cần theo dõi chặt chẽ thị trường, giá cả hàng hóa để có giải pháp kịp thời bảo đảm cân đối cung - cầu, điều hành bình ổn giá phù hợp; đảm bảo lưu thông hàng hóa, thúc đẩy thương mại, xuất nhập khẩu bền vững. Tập trung, chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt, nhất là trong mùa cao điểm nắng nóng.

Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định; tập trung thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ, quảng bá thương hiệu sản phẩm, hỗ trợ tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm nhất là các sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu;…

HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ảnh 5

Đại biểu ấn nút biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Ảnh: Thành Duy

Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2022 ở mức cao nhất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng chế độ. Chủ động cân đối nguồn lực đảm bảo đầy đủ các khoản chi thực hiện công tác an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, bão lũ. Kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng tài sản công;…

ĐẨY MẠNH GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh mục tiêu thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tập trung đẩy nhanh việc thu hồi vốn tạm ứng, xử lý tồn đọng dự án hoàn thành chưa quyết toán theo đúng quy định.

HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ảnh 6

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, nhất là đấu thầu qua mạng đảm bảo công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, điều kiện để thực hiện dự án. Rà soát khả năng giải ngân, kiên quyết điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm giải ngân sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có hiệu quả còn thiếu vốn để bảo đảm giải ngân hết số vốn được giao.

Mặt khác, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp thông qua triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025; đề án phát triển doanh nghiệp Nghệ An đến năm 2025; đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa để rà soát, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh; các cấp, các ngành và địa phương chủ động tiếp xúc, nắm bắt và có giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ về thủ tục, triển khai thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án lớn trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp. Tập trung nguồn lực, kêu gọi đầu tư xây dựng 2 nút thắt về hạ tầng là cảng nước sâu và sân bay Vinh. Xây dựng, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, ban hành Nghị quyết chuyên để xử lý dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh việc phát triển các lĩnh vực văn hoá, đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại; tăng cường chỉ đạo thông tin, tuyên truyền góp phần tạo đồng thuận xã hội.

HĐND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ảnh 7

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2022, cũng như cả năm 2022, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát và động viên các tầng lớp Nhân dân thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. HĐND tỉnh kêu gọi các tầng lớp Nhân dân, các lực lượng vũ trang, các ngành, các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội nỗ lực phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022./.

Tin mới

Đọc truyện đêm khuya: Đường về nhà

Đọc truyện đêm khuya: Đường về nhà

(Baonghean.vn) - Truyện kể về một cậu bé trai vì giận dỗi bố mẹ nên đã quyết định “đi bụi” để bố mẹ phải ân hận về cách cư xử mà theo cậu là không đúng với bản thân mình. Nguyên nhân là cậu thi trượt vào cấp ba, bị bố mẹ mắng nhiếc...
Nghệ An tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh thực hiện Đề án 06

Nghệ An tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh thực hiện Đề án 06

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đẩy mạnh thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An...