Nghệ An: Đề xuất lộ trình điều chỉnh giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải

(Baonghean.vn) - Lộ trình tăng giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sẽ tiến tới bù đắp 100% chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn của từng địa phương, ngân sách không cấp bù.
Sáng 10/4, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp nghe và cho ý kiến về dự thảo Quyết định điều chỉnh giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Phú Hương

Những năm gần đây, nhu cầu sinh hoạt của người dân cũng ngày càng tăng cao, kéo theo lượng rác thải sinh hoạt cũng tăng nhanh, trong lúc hạ tầng xử lý rác chưa đáp ứng, dẫn đến quá tải và chi phí xử lý rác thải cũng tăng cao. Tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh phát sinh khoảng 1.617,71 tấn/ngày, tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt được thu gom khoảng 1.314,96 tấn/ngày, đạt 81,29%.

Những năm qua, với mức giá tối đa theo khung giá được quy định tại Quyết định số 74/2016-QĐ-UBND hiện đang được áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An, để đảm bảo thu gom, xử lý rác thải hầu hết các địa phương đang phải trích một khoản khá lớn từ ngân sách để chi trả mà vẫn chưa đủ chi phí đáp ứng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

Đại diện Sở Tài chính trình bày một số nội dung cơ bản trong dự thảo quyết định. Ảnh: Phú Hương

Việc quy định mức thu, chế độ quản lý tại dự thảo Quyết định điều chỉnh giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm tạo nguồn kinh phí cho thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà nước.

Lộ trình tăng giá sẽ tiến tới bù đắp 100% chi phí thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn của từng địa phương, ngân sách không cấp bù. Mục tiêu trong năm 2019 và năm 2020 giá dịch vụ về rác thải phải đảm bảo bù đắp khoảng 70% chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt; đối với khoản còn thiếu, yêu cầu UBND các huyện, thành thị ưu tiên bố trí từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường đã được cấp và cân đối ngân sách huyện để bổ sung.

Thu gom rác thải sinh hoạt tại xóm 4, xã Diễn Nguyên (Diễn Châu). Ảnh: Phú Hương

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Xét về tổng thể, để đảm bảo công tác xử lý rác thải, bảo vệ môi trường bền vững thì thống nhất thực hiện ban hành giá tối đa dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt, đồng thời sửa đổi bổ sung những bất cập của giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác hiện hành trên địa bàn tỉnh; gộp chung hai giá này thành giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Quyết định số 74/2016 QĐ-UBND).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông giao Sở Tài chính phối hợp với các ngành liên quan sớm hoàn thiện dự thảo Quyết định điều chỉnh giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An trình UBND tỉnh thông qua./.