#nguồn lực

12 kết quả

Dân số

Tốc độ già hóa dân số Việt Nam nhanh nhất thế giới

“Việt Nam đang trải qua giai đoạn tốc độ già hóa dân số nhanh nhất trong lịch sử loài người”- ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam nói tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững ngày 5/7, với sự tham dự của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Tích cực xây dựng NTM ở thôn bản

Tích cực xây dựng NTM ở thôn bản

(Baonghean) - Chủ trương xây dựng nông thôn mới ở thôn bản là chủ trương sát, đúng, phù hợp với cơ sở để gỡ dần thế khó trong xây dựng NTM nhất là ở các huyện miền núi của Nghệ An.
Khơi nguồn lực từ khối đại đoàn kết

Khơi nguồn lực từ khối đại đoàn kết

(Baonghean) - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra mục tiêu huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Để có thành công đó, một trong những yếu tố quan trọng đó là sự đồng thuận từ cấp uỷ, chính quyền địa phương cho đến từng người dân và huy động tốt nguồn lực xã hội hoá trong xây dựng nông thôn mới (NTM). 
Nguồn lực thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp

Nguồn lực thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp

Trong chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Nghị quyết 35 của Chính phủ đã chỉ rõ nhiệm vụ làm sao tăng cường nguồn vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và có tiềm năng tăng trưởng cao... để thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp.
Nam Đàn cần hạn chế nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới

Nam Đàn cần hạn chế nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) – Quan tâm rà soát, xác định các tiêu chí khó để tập trung chỉ đạo; cân đối nguồn lực để trả nợ, tránh nợ đọng xây dựng nông thôn mới... Đó là chỉ đạo của đồng chí Hoàng Viết Đường – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc làm việc với UBND huyện Nam Đàn chiều 27/9.