Tập trung xây dựng nhiều mô hình, cách làm mới về hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ'

(Baonghean.vn) - Từ thực tiễn của cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực trong các nhiệm vụ, toàn Quân khu có hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng.

Ngày 17/6, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị mở rộng sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, giai đoạn 2014 - 2019.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự, phát biểu chỉ đạo. Tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu, đại biểu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu. Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

5 năm qua, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”,  được Đảng ủy Quân khu, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong toàn Quân khu 4 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sâu rộng, hiệu quả.
Cuộc vận động đã trở thành ý thức, việc làm thường xuyên, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn, đẩy lùi sui thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Thông qua cuộc vận động, cán bộ, chiến sỹ LLVT Quân khu có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh; đoàn kết, thương yêu đồng chí, đồng đội; xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật tốt; đoàn kết gắn bó bền chặt với nhân dân; khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo, tự lực, tự cường thi đua thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
Toàn cảnh hội nghị.
Từ thực tiễn của cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực trong các nhiệm vụ, toàn Quân khu có hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng.   
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đánh giá cao kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” của LLVT Quân khu 4.
Đồng thời yêu cầu: Trước diễn biến mới của tình hình thế giới, khu vực và trong nước; yêu cầu xây dựng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” luôn là nền tảng quan trọng để xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chính vì vậy, thời gian tới, Đảng ủy Quân khu 4 cần tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giá trị, tầm quan trọng về xây dựng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, năm 2001 được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ đổi mới. Ảnh tư liệu Trọng Kiên
Thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh. Chú trọng việc xây dựng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” với công tác xây dựng Đảng và việc nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp.
Tập trung xây dựng được nhiều mô hình, cách làm mới về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng để tạo sức lan tỏa trong LLVT Quân khu và toàn quân. Tăng cường chăm lo đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; duy trì nghiêm kỷ luật, không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.
Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “LLVT chung sức xây dựng nông mới”, “LLVT chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.