#vụ đông

106 kết quả

‘Khấp khởi’ vụ đông

‘Khấp khởi’ vụ đông

(Baonghean.vn) - Tiềm năng đất đai và khả năng lao động của nông dân hiện nay có thể làm ra nhiều sản phẩm trong vụ đông “khó tính”. Nhưng, cái cốt lõi là đầu ra sản phẩm chưa được giải quyết triệt để, khiến cho niềm vui về những thành công của sản xuất vụ đông chỉ “khấp khởi”.
Nông dân xứ Lường soi đèn pin 'hái' tiền triệu mỗi ngày

Nông dân xứ Lường soi đèn pin 'hái' tiền triệu mỗi ngày

(Baonghean.vn) -  Người nông dân ở xứ Lường đang có nhiều cách làm để tăng hiệu quả canh tác trên đơn vị diện tích, giúp nâng cao thu nhập theo hướng phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững. Sau vụ lúa, người dân gối vụ trồng dưa chuột vụ đông thu nhập tiền triệu mỗi ngày.
Rau cải sớm ở Anh Sơn. Ảnh: Thái Hiền

Nông dân Anh Sơn thu hoạch rau cải sớm

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, trong lúc hầu hết các vùng rau đang chuẩn bị các điều kiện để sản xuất rau màu vụ đông, thì một số bà con nông dân ở xã Cẩm Sơn, Thạch Sơn đang vào vụ thu hoạch rau cải sớm.