#con người

17 kết quả

Sám hối để con người hướng thiện

Sám hối để con người hướng thiện

(Baonghean) - Phần lớn giáo lý của các tôn giáo trên thế giới đều nói đến sám hối. Sám hối được coi là một nghi thức quan trọng trong quá trình tu hành của tín đồ. Ngoài hai tôn giáo lớn là đạo Phật và Công giáo, nghi lễ sám hối, nhận lỗi cũng phổ biến ở một số giáo phái khác mà đạo Phật gọi là thế gian pháp (ngoại đạo).
Bài học từ loài chó

Bài học từ loài chó

(Baonghean)- Đôi khi gặp phải những chuyện ấm ức, tớ vẫn thường nghĩ con người là sinh vật mà chúng ta ít nên đặt lòng tin nhất bởi sự khó lường và tính vị kỷ quá lớn. Còn loài chó thì sao chứ? Cậu cho chúng một mái ấm, sự âu yếm và những bát xúp, chúng sẽ coi cậu là cả thế giới này.
Xây dựng con người Nghệ An hoàn thiện đức, trí, thể, mỹ

Xây dựng con người Nghệ An hoàn thiện đức, trí, thể, mỹ

(Baonghean.vn) - Với mục tiêu từng bước đưa các chuẩn mực giá trị văn hóa con người Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng vào cuộc sống; tạo môi trường và điều kiện để phát triển nhân cách, đạo đức, trí tuệ, ý thức tuân thủ luật pháp, thể chất tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân.